Grannsämja

 Alla har vi olika vanor, vilket innebär att det är viktigt att man tar hänsyn till sina grannar. Det gäller naturligtvis hela dygnet, men kanske främst mellan 21.00 och 07.00.

Vad du i första hand bör tänka på är:

  • Radio, musik och tv-lyssnande
  • Renoveringar
  • Start av tvätt- och diskmaskin

Du som har nedsatt hörsel tänker kanske inte alltid på att den volym som du upplever som normal, kan vara mycket störande för grannarna.

Upplever du regelbundet olägenheter från någon av dina grannar bör du själv ta kontakt med denne. Om det inte hjälper kan du kontakta styrelsen.

Lär känna varandra och visa hänsyn.

Nedan kan du ladda ner vår policy för grannsämja.

Policy för grannsämja