Miljöhus

Miljöhus och container

I miljöhuset sorterar du ditt hushållsavfall. Där hittar du även papperspåsar till ditt matavfall. Tänk på att vika ihop kartonger så att de tar mindre plats. Fördela avfallet jämnt mellan kärlen.

Grovsopor, t ex möbler, som inte kan slängas i kärlen i miljöhuset får sparas och slängas då vi har en container på plats. Vi brukar ha en container 4-5 gånger per år.

Vi ber dig att inte kasta glas i miljöhuset efter kl 22 alla dagar och innan kl 8 på helger då många medlemmar har sina sovrumsfönster ut mot miljöhuset.