Hissar i F och 30 uppgång avstängda

05 juli 2023

Efter en inspektion av stadsbyggnadskontoret har hissarna i F och 30 uppgångarna stängts av på grund av allvarliga säkerhetsbrister. Vår tekiska förvaltare har ombetts av snarast åtgärna bristerna. Föreningen har förelags med vite om 105 000 kr om hissnarna ändå skulle användas.