Kallelse till föreningsstämma

06 februari 2023 Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Vidar i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma kl 19.00 tisdag den 21 februari 2023 i Malmö folkdansares lokal på Sallerupsvägen 26.

Dagordningen finns bifogad och finns även uppsatt på informationstavlan i våra trappuppgångar.

Deltagande anmäls via epost till styrelsen@brfvidar.se, eller via brev till styrelsens postbox på Idaborgsgatan 57 C, senaste den 17 februari 2023. Ange namn, antal deltagare, lägenhetsnummer (1-169) och eventuella kostpreferenser.