Kontakt

Kontaktuppgifter brf Havsskatten:

styrelsen@brfhavskatten.se

Bergmansgatan 13

431 30 Mölndal

 

Kontaktuppgifter HSB Mölndal:

info.molndal@hsb.se

Torggatan 1B

Box 305, 431 24 Mölndal

031-776 84 00