Felanmälan

Felanmälan görs alltid via HSB Mölndal.Vid fel i lägenhet, fastighet, passersystem och liknande gör man felanmälan till HSB Mölndal.

Klicka här för att komma till felanmälan eller maila till info.molndal@hsb.se

Det går även bra att göra felanmälan via telefon på 031-776 84 00. Öppettiderna är måndag-fredag kl 09:00-12:00 och 13:00-15:00.

Vid akuta ärenden utanför kontorstid (15:00 - 09:00) året runt, ring Securitas på 010-470 53 01. Med akuta ärenden avses t. ex. värme- och vattenbortfall, strömavbrott (ej byte av proppar eller bortfall av el i del av lägenhet), vattenläcka, akuta stopp i avlopp med risk för översvämning osv. Du behöver ange namn och bostadsrättsföreningens namn så att Securitas kan se i sina instruktioner vad som gäller för din bostädsrättsförening.

Vid fel/driftstopp på hissarna eller om någon har fastnat i hissen, kontakta Vinga Hiss via telnr: 031- 776 57 01

 

Står det fel namn på dörren och nere i informationstavlan vid entréerna? Då ska man kontakta HSB Mölndal för att få hjälp.

Är fel telefonnummer kopplad till porttelefonisystemet eller man behöver ändra så är det HSB Mölndal man ska vända sig till.