Innergården

04 oktober 2021

Innergården blev som bekant klar i början av sommaren och det är kul att en hel del nyttjat den under sommaren. Nu när gården har fått mycket bättre ljussättning och belysning hoppas vi att den även ska kunna nyttjas nu när vi går mot lite mörkare tider av året. Den officiella invigningen med tillhörande gårdsmingel som Styrelsen utlovat skulle ske i augusti kunde inte genomföras pga pandemiläget. Den skjuts upp tills vidare, separat kallelse kommer när det blir dags. Det som kvarstår med gården är att fräscha upp fasaden mot innergården och måla om alla väggar samt byta ut dörrarna till styrelserummet och tvättstugan. Vi tittar även på möjligheten att fräscha upp loftgångarna i samband med detta arbete. Tidplan är inte fastställt än men det blir någon gång under nästa år.