Expeditionen har fått nytt nummer!

01 september 2021 Från och med den första september avvecklar vi den fasta telefonen för expeditionen.

Vi har valt att avveckla den fasta telefonen och kommer numera använda oss av ett mobilt nummer. 

Det är fortfarande samma telefontider som förut, det nya nummret är 0722504016.

Med vänliga hälsningar

Expeditionen på brf Tegen