Motioner till årsstämma 2023

27 mars 2023 Kom ihåg att du kan skicka in motioner till stämman till och med den 31a mars.

Du som medlem har rätt att yttra dig på årsstämman. Har du förslag på förändring där du önskar beslut så kan du skriva en motion. Det kan t.ex. gälla önskemål om vad som bör ske under det kommande året.

Alla som lämnar in en motion i enlighet med stadgarna har rätt att få sitt ärende behandlat. Medlemmar är välkomna att yttra sig samt de medlemmar som är röstberättigande är med och beslutar.

Obs. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och du som medlem kan vara med och påverka.

Förslag och tips som kan hjälpa dig skriva en motion

Det finns inga formella krav på hur motion skall se ut men för att göra det enklare för alla parter och öka förståelsen ett par tips: 

·         Tydlig rubrik

·         Bakgrund - utveckla varför motionen behövs, beskriv bakgrund

·         Problem - beskriv varför det är viktigt, går det att kvantifiera kan det vara ett sätt att beskriva problemet och öka förståelse för ditt budskap

·         Möjliga lösningsförslag - beskriv åtgärder för  åstadkomma önskad förändring

·         Förslag till beslut/att satser. Beroende på motion kan det vara aktuellt med en eller flera att satser eller förslag till beslut.

 

Alla motioner ska skriftligen vara styrelsen till handa senast den 31 mars 2023 för att tas upp på årsstämman. De motioner som lämnas in efter detta datum kommer att tas upp på nästa årsstämma 2024.

Motionen kan antingen lämnas via mail styrelsen@brftegen.se, eller i den svarta postboxen utanför expeditionen på Rullharvsgatan 3B.

Datum för årsstämman kommer vi att informera om senare.

Mvh, styrelsen Brf Tegen.


Till nyhetslistan