Elbilsladdning

I den första etappen kommer det att installeras 6 laddplatser i garaget. Ni har fortsatt möjlighet att ansöka om laddplats till etapp 2 som vi genomför när vi fått tillräckligt stort intresse. Ni som har ansökt om appstyrd motorvärmarplats ligger kvar med er ansökan och behöver inte söka om igen.
/Styrelsen Brf Kärnan

Fyll i din ansökan här=>

Laddlösning från Zpark
Zpark har en lösning som passar vår förening och kan placeras i befintliga Garo motorvärmarhuvar samt erbjuder både elbilsuttag och motorvärmaruttag. Det gör att den kan användas för alla bilar, elbilar, fossilbilar och plugin-bilar.  
Vi kan med denna laddbox även erbjuda fjärrstyrda motorvärmaruttag, vilket innebär att man kan starta, stoppa och schemalägga sin motorvärmare direkt från en App eller webgränssnitt vartsomhelst närsomhelst.
Ladduttaget klarar att ladda elbil upp till 22 kw samt utnyttjar 1-fas eller 3-fas. Du debiteras för det du förbrukar och allt hamnar på din hyresavi.
 
Var placerar vi laddarna?
I garaget placeras laddplatserna så nära porten som möjligt ur brandsynpunkt. De fyra breda parkeringarna närmast garageporten blir dock kvar som nu. Det kan bli ett annat system för laddning i garaget då det inte behövs motorvärmaruttag där.

Utomhus kommer laddarna att placeras i mittlängan där vi har bäst förutsättningar och tillräckligt grov elkabel för att klara elbilsladdning. Övriga p-platser har för klena kablar och otillräcklig matning.
 
Räcker elen?
En lastbalanserare installeras i elcentralen för att skydda huvudmatningen och se till att vi aldrig överbelastar säkringarna oavsett hur många bilar som laddar samtidigt. Därefter laddas bilarna upp till 22kw beroende på hur mycket effekt som finns över i vårt nät för tillfället. Laddar flera samtidigt sänks laddstyrkan och man får dela på den effekt som finns att tillgå.  
 
Vad kostar det?
En månadskostnad utöver ordinarie parkeringsavgift tillkommer på de platser där laddarna installeras.
För närvarande 150 kr/mån plus förbrukad kWh (1,50kr - 1,60kr) för elbilar. Eller 65kr/mån för att enbart fjärrstyra motorvärmaren till fossilbilar. Dessa avgifter ska hjälpa till att täcka investering, underhåll och drift. Parkeringslatser utan laddare har oförändrad månadskostnad.
 
Vad kostar investeringen?
Varje laddplats kostar mellan 12.000-15.000kr. Man kan få bidrag med 50% av kostnaden från Naturvårdsverket och i dagsläget har vi ansökt och fått beviljat bidrag för 25 platser.  
Utöver detta tillkommer en driftkostnad på 37kr/laddplats och månad för support och individuell fakturering. Denna kostnad har visat sig vara förhandlingsbar och föreningen står därför för alla månadskostnader gentemot Zpark för att kunna förhandla om en lägre kostnad.
 
Nya hyresavtal krävs för laddplatserna.
I samband med att laddarna installeras behöver de gamla avtalen sägas upp och göras om. Detta innebär att alla parkeringar där elbilsladdning installeras får ett nytt avtal med ny uppsägningstid 1 månad.
Anledningen är att laddarna i första hand ska utnyttjas av elbilar och kommer prioriteras i kösystem. Huvudsyftet är att vi ska erbjuda laddplatser för våra medlemmar, de som hyr fjärrstyrd motorvärmarplats kan därför behöva byta plats till förmån för elbil.