Kaplanbladet NR 3/NOV 2023

06 november 2023 Information från styrelsen i bostadsrättsföreningen Kaplanen, Umeå.

Nya stadgar, kommande takbyte och elbilsladdning

Årets andra extra föreningsstämma hölls i kvartersgården den 7 oktober. Där antog vi tillsammans föreningens nya stadgar som börjar gälla så fort de är registrerade hos Bolagsverket. Vid stämman beslöt vi också att föreningen ska gå vidare med takbyte och att installera laddboxar för elbilar i alla garage. Det senare under förutsättning att vi skulle få bidrag från Naturvårdsverket. Nu har vi fått besked om att vår bidragsansökan har blivit godkänd. Planeringen för takbyte är redan i gång och nu kan styrelsen också börja planera installationen av laddboxarna.

Stämmoprotokoll på mitt HSB

Du kommer in på Mitt HSB genom att logga in på www.hsb.se/norr med bank-id eller personlig kod. Där kan du bland annat se protokoll från föreningsstämmor, ta del av övrig information och göra felanmälan. 

Avgiftshöjning från och med 1 januari 2024

Styrelsen beslöt den 2 november 2023 att höja årsavgiften med åtta procent och hyran för parkeringsplatser med 15 kr/månad till 175 kr/månad från och med nyår. Anledningen till de höjda avgifterna är ökade driftskostnader samt ökade räntekostnader och amorteringsutgifter i samband med nytt lån för takbyte. Avgiften är som vanligt beslutad utifrån en femårsprognos för föreningens ekonomi.

Snålspolande toalettstolar är inte lämpliga

Tyvärr har det framkommit på flera håll att snålspolande toalettstolar orsakar stopp i avloppen. Styrelsen uppmanar därför medlemmar att inte installera sådana toaletter. Har ni redan en sådan toalettstol på plats, undvik att använda snålspolningsfunktionen, eller stäng av den om möjligt.

Trevligheter under november och december

Missa inte inbjudningarna till de aktiviteter som trivselgruppen ordnar i kvartersgården för alla medlemmar:

  • Pubkväll, 17 november kl 18.30
  • Adventsmys, 9 december kl. 13.30

Slutligen vill vi önska alla medlemmar en fin förjulsvinter och adventstid.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

 

Pubkväll 17 november

Adventsfika 9 december