Kaplanbladet NR 5/MARS 2024

16 mars 2024 Information från styrelsen i bostadsrättsföreningen Kaplanen Umeå.

Extrastämma söndag den 17 mars klockan 10.00

Vi hoppas att alla har uppmärksammat att vi ska ha extrastämma med anledning av det planerade takbytet. Under stämman kommer vi även att informera om pågående och kommande projekt i föreningen, bland annat kommande låsbyte. Passa på att få aktuell information och lämna dina synpunkter.

Ägarbyte av garage kräver beslut från styrelsen

Om medlemmar i föreningen vill byta garage med varandra måste man skicka in ett önskemål till styrelsen som sedan fattar ett beslut i frågan. Ett kontrakt/avtal tas i så fall fram som båda parter måste skriva under innan byte sker.

Tösalt förstör golvet i garaget

Vårkänslorna har börjat komma och kanske är vi flera som börjar vara less på all snö och is – särskilt i och runt garagen. Det är viktigt att vi inte använder tösalt i garagen det förstör nämligen golvet, men vi kan tipsa om att det finns en ishacka i redskapsboden som alla får använda.

Besiktning av garageportar

Senare i vår kommer det att ske en besiktning av garageportarna. Mer information kommer när det närmar sig.

Vi måste bli bättre på att sopsortera

På förekommen anledning vill vi påminna om att det är viktigt att följa reglerna i miljörummet. Vid kärlen finns skyltar som talar om vad du får och inte får slänga. Föreningen tar inte hand om grovsopor. Genom att lämna grovsopor i vårt soprum skapar du endast problem och extra kostnader för dig själv, din förening och dina grannar. Det kan leda till högre avgifter i framtiden.

Sopa bort grus från bara gator

Även om en del snö har börjat tina är det inte helt bara gator ännu, men snart är vi där! När gatorna har tinat fram är det bra om varje hushåll sopar ut gruset från gångar och staket på trottoaren, på så vis blir vi av med gruset från kvarteret när gatsoparen kommer.

Vi gör det tillsammans

Ett sista medskick från styrelsen. Om någon månad är det dags att fixa till kvarterets utemiljöer inför sommaren. Vi äger detta område tillsammans och det blir både bättre, lättare och roligare om vi alla hjälps åt. Dessutom brukar det vara ett bra tillfälle att lära känna varandra lite bättre. 

Glad påsk önskar vi i styrelsen!