Kaplanbladet NR 4/DEC 2023

27 december 2023 Efter ett intensivt år i föreningen, med bland annat två extrastämmor och beslut om både takbyte och installation av laddpunkter, kan vi konstatera att 2023 börjar lida mot sitt slut.

Vill du lämna in en motion till 2024 års föreningsstämma?

Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag till styrelsen när som helst under året. Förslaget kan lämnas till någon av styrelsemedlemmarna. Du kan också lämna förslag för årsstämman att ta ställning till. För att göra det behöver du skriva en motion. Det kan du göra om du tycker att frågan är särskilt viktig eller av andra skäl vill att alla föreningens medlemmar ska vara med och ta ställning. Styrelsen är skyldig att ta upp varje inkommen motion till årsstämman.

Så skriver du en motion

  • Skriv en rubrik som tydligt anger att det är en motion till årsstämman 2024 i brf Kaplanen Umeå.
  • Beskriv klart och tydligt vad du vill att stämman ska besluta.
  • Redogör för bakgrunden till ditt förslag och motivera varför det är bra.
  • Avsluta gärna motionen med en ”att-sats” (en eller flera meningar som börjar med "jag föreslår att”) där det tydligt framgår vad det är du föreslår.
  • Motionen ska vara skriftlig och undertecknad med namn, adress och datum för underskriften.

Lämna in motionen senast 29 februari 2024 för att få med den till 2024 års föreningsstämma. Motionen kan lämnas till vem som helst av oss i styrelsen. Du kan se vilka som är med i styrelsen på vår hemsida.

Takbyte och laddpunkter för elfordon är på gång

Vi har skrivit avtal för projektledning av arbetet med takbyte och nu inväntar vi beslut om bygglov och anbud från entreprenörer. Vi har också skrivit avtal med företaget Eways för installation av laddpunkter för elfordon i garage och vid hyrda parkeringsplatser. Båda projekten beräknas vara genomförda under 2024.

Garageportar måste hållas låsta

Av förekommen anledning vill vi påminna om att du alltid måste hålla din garageport låst. Genom att göra det skyddar du ditt garage mot inbrott, stöld och skadegörelse. Du skyddar även din garagegranne för samma sak, det är nämligen ganska enkelt att klippa upp ståltrådsnätet som skiljer garagen åt.

Slutligen vill vi önska alla medlemmar en god fortsättning och ett gott nytt år!

 

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen