Förvaltning

HSB Norr förvaltar vår förening.

BRF Mjölkuddens har ingen utpekad vicevärd. Den sysslan sköts kollektivt av BRF Mjölkuddens styrelse som även sköter tilldelning av motorvärmarplatser, carport och garage.

Beträffande fastighetsskötseln finns ett avtal med HSB om tillsyn av värme och ventilation 1 ggr/år samt ett jouravtal för felanmälan.

Den dagliga fastighetsskötseln har föreningen skrivit avtal med HSB som gäller ett år och förlängs om inget annat anges.

HSB Norr sköter också föreningens administration, betalar våra fakturor och ger oss medlemsservice.