Mål och Vision

Mål
Med en god föreningskänsla skapa ett bra boende för föreningens medlemmar. Genom miljötänkande och långsiktighet förvalta fastigheterna för framtiden.

Vision
Där människor trivs skapas trygghet och gemenskap.