God Jul

19 december 2022

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Information från styrelsen och vicevärden

Ekonomi

Budgeten för 2023 är klar. Med anledning av den höga inflationen, höjda räntor och energipriser kommer vi att behöva höja månadsavgiften med 9 %. Vi höjer även avgifterna för mv-stolpar och garage med 100 kr/mån. Då vi fått in nya styrelsemedlemmar men gedigen ekonomisk kompetens har vi fått möjlighet att se budgeten från fler vinklar. Vi ser därför över våra avtal och gör andra åtgärder för att få ned kostnaderna.

Det utlovade infomötet rörande ekonomi hoppas vi kunna hålla i januari/februari.

Projekt och underhåll

Våra projekt är nästan klara men inte formellt avslutade. För avloppsprojektet återstår en besiktning av utestående punkter från tidigare besiktningar. För asfaltprojektet återstår att få upp de nya parkeringsskyltarna och att installera laddstolpar för elbilar. Vi hade hoppats att laddstolparna redan skulle ha varit på plats, men de kommer istället att vara i drift under våren.

Vi har försökt att hålla ned både storleken och antalet projekt under 2023 men några blir det ändå. Närmast kommer vi att åtgärda punkterna vi fick från OVK-besiktningen rörande vår ventilation. Mer information kommer när det närmar sig.

Vi har tecknat ett treårigt avtal med Park&Mark till oförändrat pris, för fortsatt ogräsrensning och beskärning av buskar och träd (ej gräsklippning).

Parkeringstillstånd

Nya parkeringstillstånd kommer snart att delas ut. Alla lägenheter får ett parkeringstillstånd som kan lånas ut till gäster. Vid behov av ett ytterligare eller borttappat tillstånd utgår en avgift på 500kr. Har du många gäster så låna tillstånd av grannen eller vicevärden.

Snöröjning

Gångvägar och parkeringar kommer att snöröjas med en större traktor. Traktorn skottar inte parkeringsrutorna då de är rädda att skada parkerade bilar. Du måste skotta din egen parkeringsplats själv. Framför entréer kommer fastighetsskötaren skotta. Han jobbar inte kvällar och helger så då måste vi alla hjälpas åt och skotta framför vår egen port.

OBS! Var uppmärksam på att det fastnar lätt snö mellan dörr och dörrkarm, så var noga med att dörren ordentligt går i lås. Gäller alla dörrar!

Tänk på brandrisken

Tänk på brandrisken! Så här i juletid med tända ljus är det bra att kontrollera brandvarnaren och att inte glömma släcka levande ljus.

Cyklar

Om du har slutat cykla för vintern var snäll och ställ in din cykel i cykelförrådet för att underlätta för snöröjaren. Dessutom ersätter inte försäkringsbolagen översnöade cyklar då det anses som oaktsamhet från ägaren.