Åtgärder Ventilation

04 februari 2023

 

 

 

Ventilationsåtgärder

Meddelande från styrelsen Brf Skidbacken.

Umeå Sotning & Ventilation AB har utfört en obligatorisk ventilationskontroll (OVK), vilket vi som förening måste göra vart 6e år. Föreningen har fått ett flertal anmärkningar vilka måste åtgärdas för att vi ska bli godkända.

 

De flesta anmärkningarna som dock måste åtgärdas är felinstallerade fläktar eller andra åtgärder som boende själva utfört i sina lägenheter.

 

Som boende måste du i samband med renoveringar och installationer som du utför i din lägenhet, hålla koll på vilka regler som gäller och vilka åtgärder som kräver bygglov. Flertalet åtgärder som påverkar ventilationen i din lägenhet kräver bygglov, vilket styrelsen i så fall måste ansöka om. Sen finns det alltid en risk att det är någon av de tidigare lägenhetsinnehavarna till din lägenhet som har gjort förändringen som orsakar anmärkningarna på din ventilation. De sista åren har kommunen blivit mycket mer strikt i sin uppföljning av OVK och godtar inga avvikelser, därför behövs samtliga enskilda anmärkningar åtgärdas för att föreningen ska bli godkänd i sin helhet.

 

Föreningen kommer att åtgärda brister i ventilationen som föreningen bär ansvar för samt mindre åtgärder som krävs i lägenheterna. Men mer omfattande anmärkningar som den enskilde lägenhetsinnehavaren bär ansvar för, kommer antingen debiteras eller behövas åtgärdas av den enskilde boende. Samt att eventuella återställningsarbeten får bekostas av den enskilde. Övriga kostnader kommer föreningen att ta.

 

För att årets OVK ska bli godkänd, krävs det att alla lägenheter blir godkända, härav kan inte en enskild boende själv välja att avstå från de åtgärder som krävs i dennes lägenhet. Föreningen kommer riskera att behöva betala vite till kommunen om inte alla fel åtgärdas, så om en enskild boende motsätter sig de åtgärder som krävs kan denne riskera att behöva stå för denna kostnad.

 

Detta arbete kommer att utföras under vecka 3-26 år 2023.

 

Om din lägenhet kräver åtgärder så kommer du att bli informerad i god tid av Umeå Sotning & Ventilation AB som är den aktör som kommer att utföra åtgärderna. Om en eventuell åtgärd är så pass omfattande och att du som lägenhetsinnehavare bär ansvar för den, så kommer du att bli kontaktad särskilt. Om du då har frågor om just din specifika lägenhet och vilka åtgärder som krävs, så kontakta Umeå Sotning & Ventilation AB via mail anneli@umeasotarn.se

 

Med vänligen hälsning

Anneli Nilsson (på uppdrag av styrelsen på Brf Skidbacken) Umeå Sotning & Ventilation 073-8001955