Motioner inför Årsstämman

12 februari 2018 Skicka gärna in en motion! Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Använd gärna bifogat dokument! Mejl till: styrelsen@skidbacken.se eller vicevard@skidbacke.se Går att lägga i Vicevärdskontorets postlåda på Rågången 6c. /Styrelsen