Nyheter

26 februari 2023

Nyhetsbrev - Februari 2023

 

Information från styrelsen och vicevärden

 

Soprummen

Det är ett gemensamt ansvar för boende i Brf.Skidbacken att hålla ordning i respektive soprum, och respektera ordningsreglerna för vad som får slängas där och inte. Det kostar att rensa upp det som lämnas utanför sopkärlen, en kostnad som alla får vara med och dela på.

Skyltarna i soprummen anger vad som får kastas där, och på hemsidan går det att läsa om sophantering och var närmaste returstation finns. För de som tömmer sopkärlen ingår inte i

avtalet att plocka upp från golvet.

Om alla tar sitt ansvar kan vi hålla nere kostnaden och ha rena soprum.

 
 


Källarförråd och trapphus

Det är förbjudet att ställa saker i källarkorridorer och trapphus, pga brandrisken. Vid vårens städdag kommer det, som tidigare, att finns containrar där man kan kasta sådant som inte får kastas i soprummen. Utnyttja den möjligheten!

Veckan efter vårstädningen kommer vi att kasta allt som fortfarande står kvar i allmänna utrymmen.

 

Ekonomi

Ett välbesökt informationsmöte hölls den 7/2 i samlingslokalen. Mats Landgren redovisade föreningens ekonomi och Håkan Dahlqvist aktuella projekt.

Mats berättade bl a att gällande ekonomin behöver föreningen komma ned i skulder för att orka ta nya investeringar i framtiden utan att därför behöva chockhöja hyrorna. Styrelsen går igenom nuvarande avtal för att se att vi får det vi vill ha/behöver och inte betalar för annat.

En målsättning är att hyreshöjningen/år ligger mellan 1-2%, motsvarande en normal inflationstakt.

Håkan redovisade asfaltsprojektet där slutbesiktningen väntar. Planerade laddstolpar förväntas bli klara under våren.

Mötet beslutade att ha återkommande informationsmöte en gång/ termin med budgetgenomgång och uppföljning.

Gällnde elpris så har vi både ett fast pris från HSB Vind och ett rörligt från Umeå Energi.

På styrelsemötet 13/2 bestämdes att det elpris som debiteras de boende framöver är 1,50 kr/kWh.

 

Aktiviteter

 

Kom till Gläntan och diskutera utegym!

1 mars med start 18.00 träffas vi i Café Gläntan för att diskutera byggnationen av det kommande utegymmet.

Vilken stil ska gymmet ha, vilka övningar ska finnas och hur anpassar vi det för olika behov?

Kom, diskutera och fika!

Hälsningar Trivselkommittén

Intresserad av förtroendeuppdrag i vår bostadsrättsförening?


Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet 2023. Vi tar gärna emot intresseanmälningar och nomineringar till förtroendeuppdrag i styrelsen.

Skicka oss kontaktuppgifter om du eller någon annan medlem som du känner, vill engagera sig i vår bostadsrättsförening.

Kontakta oss i valberedningen på följande vis:

 

Martin Paju - e-post: paju56@gmail.com el. tfn: 070 6238199

Nils Rådström - e-post:  radstrom8553@gmail.com el. tfn: 070 5827245

 

Vill du ha nyhetsbrevet på e-post istället?

Om du i dagsläget får nyhetsbrevet i brevlådan men fortsättningsvis vill ha det per e-post, tveka inte att meddela detta på nyhetsbrev.skidbacken@outlook.com