På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Nyhetsbrev Juni

03 juni 2020

 

Nyhetsbrev - Juni 2020

 

 

 

 

Information från styrelsen och vicevärden

 

Årsstämman

 Årsstämman hade god uppslutning trots den rådande virussituationen. Vid stämman valdes en oförändrad styrelse mot föregående år. Valberedningen stärktes inför det kommande året vilket är mycket glädjande.

 

Inventering av innertak

 Vid Café Gläntan 200117 ställdes dels frågan om åtgärdande av innertak där målningen har släppt, och dels om en inventering av situationen i föreningen kunde göras. I flera lägenheter har boende själva redan åtgärdat innertaken eftersom det går under inre underhåll.

 Styrelsen har beslutat att göra en inventering för att få en helhetsbild av omfattningen i föreningen, och se över möjligheten till en samordnad upphandling för åtgärdande. Styrelsen har tagit beslut att inte åtgärda innertaken eftersom det går under inre underhåll och är lägenhetsinnehavarens ansvar.Återkoppla om du har upplevt att målning har släppt i innertak, antingen via brev i vicevärdens brevlåda eller via e-post till mariatrotsman@hotmail.com.

 

Containers på innergården

 Fram till slutet av nationaldagshelgen står ett antal containers på vår innergård. I de stora, avlånga containrarna kan du slänga brännbart material och i de mindre kan du slänga metall+elektronik. Styrelsen ska även se över möjligheten att få hit containers till hösten.

 

Undvik hushållspapper i toaletterna

 Under våren har det förekommit stopp på grund av att personer har använt hushållspapper i toaletterna. Hushållspapper är inte lika lättupplösligt som toapapper, därav stoppen. Använd enbart toapapper i toaletten fortsättningsvis.

 

Information från styrelsen och vicevärden

 

Viktig information från ComHem angående tv-utbudet

 ComHem sänder idag sitt tv-utbud i tre format: analogt, digitalt och i HD-format. Från den 8 september kommer ComHem att sluta sända i det analoga formatet. Alla de analoga kanalerna finns redan som digitala och ingår i grundutbudet.

 Kontrollera om du redan tittar digitalt genom att gå till kanal 777, ComHems egan informations-/reklamkanal. Alla tv-apparater efter 2008 kan visa de digitala kanalerna. För att titta digitalt behöver du bara byta källa och sen göra en kanalsökning. För mer information se https://www.comhem.se/tv/digitalisering och är du osäker så prata gärna med en granne eller någon i styrelsen.

 

Information från grupper

 

Information från trivselkommittén

 

Vårstädning

 

28 maj genomfördes en annorlunda version av vårstädningen utan gemensamt fika och efterföljande grillning. Trots detta blev uppslutningen god och vi vill tacka alla som kom ut och städade vår fina innergård!

Maria Trotsman, sammankallande i trivselkommittén

 

Blomdag i juni

 

13/6 är det da för årets blomdag. Mer information kommer längre fram när dagen närmar sig.

Vill du ha nyhetsbrevet på e-post iställetOm du i dagsläget får nyhetsbrevet i brevlådan men fortsättningsvis vill ha det per e-post, tveka inte att meddela detta på nyhetsbrev@skidbacken.se