Stammrenovering

06 maj 2021


 

Allmän Information

Renovering av samlingsledningar i källare

Styrelsen för Brf Skidbacken har för att säkerställa funktionen för framtiden och minska risken för kostsamma skador
beslutat att renovera avloppsledningar, dagvattenledningar, garagebrunnsledningar i källare/bottenplatta samt byta
garagebrunnar och brunnar i allmänna utrymmen, det kan även finnas sträckor som det inte gick att få åtkomst till vid
tidigare stambyte och även dessa renoveras.
Entreprenör är Proline Nord AB som arbetar med en metod som kortfattat innebär att man installerar ett nytt rör inuti det gamla. Detta sparar tid och pengar samt kortar ned driftstörningarna på avloppen till dagar istället för veckor beroende på vilka förutsättningar som finns.


Arbetstiden är ca 3-7 veckor per huskropp med källare och avloppen kommer till stora delar att fungera som vanlig då
entreprenören gör en omkoppling till ett provisoriskt avloppssystem under entreprenadtiden. När entreprenören kopplar in och ur det provisoriska systemet får man ej använda avloppen mellan ca 2-8h vid varje tillfälle (2st) och beror på var lägenhetens avlopp är i förhållande till utloppet ut ur huset, samt när avloppet ut ur huset renoveras (ca 12h) Entreprenören kommer att avisera 5-7 dagar i förväg med förhållningsregler till de som blir berörda.
I de huskroppar som har lägenheter på bottenvåningen (källaren) kommer avstängningen av avloppen att bli mer
omfattande då det ej går att göra en provisorisk lösning. WC/duschvagn kommer att finnas i anslutning till fastigheten samt att det kommer gå att använda de övriga toaletter som finns på området om entreprenören inte utför arbete på dessa.
Arbetstiden till dessa huskroppar beräknas vara ca 3-5 veckor per huskropp.
Då avloppssystemet ser ut som det gör måste entreprenören tidvis behöva arbeta från lägenheterna på bottenvåningen, det kommer att ske håltagningar i lägenheter men entreprenören kommer att så långt det är möjligt att försöka göra dessa där befintliga inspektionsluckor på vägg redan finns.
Entreprenören kommer att plasta/pappa in arbetsområdet och det är viktigt om man flyttar undan saker så entreprenörenhar fritt utrymme.

Entreprenören kommer att avisera 5-7 dagar i förväg med förhållningsregler till de som blir berörda.
När entreprenören arbetar i källaren och i korridorer på bottenplan kan det tidvis vara svårigheter med framkomligheten
pga. håltagningar och det arbete som entreprenören behöver göra. Behöver entreprenören ha tillgång till förråd eller
garage som innehåller en stam eller brunn så aviseras detta i god tid före så den berörda personen har tid på sig att städa ur
och skapa utrymme för entreprenören.
Entreprenören kommer att behöva göra håltagningar i förråd och andra utrymmen för att få åtkomst till rör som står inne i väggar eller golv samt där brunnsbyten sker, det kan medföra störande och tidvis höga ljudnivåer och risk för damm, sådan arbeten utförs bara mellan 07.00 och 16.00 så långt det är möjligt och aviseras till berörda. Det är viktigt att man inte har privata föremål i allmänna utrymmen där håltagningar eller betongarbeten utförs och att man i garage försöker täcka för ömtåliga föremål.
När arbetet i garagen utförs måste bilar eller andra fordon som kan vara i vägen köras ut till hänvisad plats, Entreprenören aviserar berörda minst 10-14 dagar i förväg med information om detta.
Tvättstugor kommer att kunna användas som vanligt och det är viktigt att följa de eventuella anvisningar som
entreprenören har satt upp i utrymmet.


Det är väldigt viktigt att man följer anvisningarna på utskicken som entreprenören gör för att inte få fördyrande omkostnader.


När det kommer till förhållningsregler gällande Covid-19 så är det FHMs rekommendationer som skall följas både av boende och av entreprenör.

Entreprenadstart v.17 2021 Se bifogad preliminär tidplan i trapphus för just ert hus/trapphus
Entreprenaden beräknas vara klar Dec 2021


Ev. frågor besvaras av Niclas Lundqvist, Projektledare om- och tillbyggnad HSB Norr, 010-303 20 00, niclas.lundqvist@hsb.se