På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Stammrenovering

06 maj 2021


 

Allmän Information

Renovering av samlingsledningar i källare

Styrelsen för Brf Skidbacken har för att säkerställa funktionen för framtiden och minska risken för kostsamma skador
beslutat att renovera avloppsledningar, dagvattenledningar, garagebrunnsledningar i källare/bottenplatta samt byta
garagebrunnar och brunnar i allmänna utrymmen, det kan även finnas sträckor som det inte gick att få åtkomst till vid
tidigare stambyte och även dessa renoveras.
Entreprenör är Proline Nord AB som arbetar med en metod som kortfattat innebär att man installerar ett nytt rör inuti det gamla. Detta sparar tid och pengar samt kortar ned driftstörningarna på avloppen till dagar istället för veckor beroende på vilka förutsättningar som finns.


Arbetstiden är ca 3-7 veckor per huskropp med källare och avloppen kommer till stora delar att fungera som vanlig då
entreprenören gör en omkoppling till ett provisoriskt avloppssystem under entreprenadtiden. När entreprenören kopplar in och ur det provisoriska systemet får man ej använda avloppen mellan ca 2-8h vid varje tillfälle (2st) och beror på var lägenhetens avlopp är i förhållande till utloppet ut ur huset, samt när avloppet ut ur huset renoveras (ca 12h) Entreprenören kommer att avisera 5-7 dagar i förväg med förhållningsregler till de som blir berörda.
I de huskroppar som har lägenheter på bottenvåningen (källaren) kommer avstängningen av avloppen att bli mer
omfattande då det ej går att göra en provisorisk lösning. WC/duschvagn kommer att finnas i anslutning till fastigheten samt att det kommer gå att använda de övriga toaletter som finns på området om entreprenören inte utför arbete på dessa.
Arbetstiden till dessa huskroppar beräknas vara ca 3-5 veckor per huskropp.
Då avloppssystemet ser ut som det gör måste entreprenören tidvis behöva arbeta från lägenheterna på bottenvåningen, det kommer att ske håltagningar i lägenheter men entreprenören kommer att så långt det är möjligt att försöka göra dessa där befintliga inspektionsluckor på vägg redan finns.
Entreprenören kommer att plasta/pappa in arbetsområdet och det är viktigt om man flyttar undan saker så entreprenörenhar fritt utrymme.

Entreprenören kommer att avisera 5-7 dagar i förväg med förhållningsregler till de som blir berörda.
När entreprenören arbetar i källaren och i korridorer på bottenplan kan det tidvis vara svårigheter med framkomligheten
pga. håltagningar och det arbete som entreprenören behöver göra. Behöver entreprenören ha tillgång till förråd eller
garage som innehåller en stam eller brunn så aviseras detta i god tid före så den berörda personen har tid på sig att städa ur
och skapa utrymme för entreprenören.
Entreprenören kommer att behöva göra håltagningar i förråd och andra utrymmen för att få åtkomst till rör som står inne i väggar eller golv samt där brunnsbyten sker, det kan medföra störande och tidvis höga ljudnivåer och risk för damm, sådan arbeten utförs bara mellan 07.00 och 16.00 så långt det är möjligt och aviseras till berörda. Det är viktigt att man inte har privata föremål i allmänna utrymmen där håltagningar eller betongarbeten utförs och att man i garage försöker täcka för ömtåliga föremål.
När arbetet i garagen utförs måste bilar eller andra fordon som kan vara i vägen köras ut till hänvisad plats, Entreprenören aviserar berörda minst 10-14 dagar i förväg med information om detta.
Tvättstugor kommer att kunna användas som vanligt och det är viktigt att följa de eventuella anvisningar som
entreprenören har satt upp i utrymmet.


Det är väldigt viktigt att man följer anvisningarna på utskicken som entreprenören gör för att inte få fördyrande omkostnader.


När det kommer till förhållningsregler gällande Covid-19 så är det FHMs rekommendationer som skall följas både av boende och av entreprenör.

Entreprenadstart v.17 2021 Se bifogad preliminär tidplan i trapphus för just ert hus/trapphus
Entreprenaden beräknas vara klar Dec 2021


Ev. frågor besvaras av Niclas Lundqvist, Projektledare om- och tillbyggnad HSB Norr, 010-303 20 00, niclas.lundqvist@hsb.se