Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Andrahand: Så mycket får du ta ut i hyra

Jag ska plugga på annan ort och planerar att hyra ut min lägenhet i andra hand under tiden. Hur mycket kan jag ta betalt av hyresgästen? HSBs fastighetsjurister ger svar.
Ung man med hörlurar står vid cykelställ utanför bostadshus.

Vilken hyra du kan ta ut beror bland annat på om din lägenhet är upplåten med bostadsrätt eller hyresrätt. Nedan kan du läsa om vad som gäller vid dessa boendeformer.

Det finns olika regelverk för andrahandsupplåtelse av bostadsrätter och hyresrätter. Om det är fråga om en bostadslägenhet som är upplåten med bostadsrätt gäller lagen om uthyrning av egen bostad. Om det istället är fråga om en hyresrätt gäller jordabalkens bestämmelser.

Bostadsrätt – det här gäller

Vid andrahandsupplåtelse av bostadsrätt får du ta ut en så kallad kostnadsbaserad hyra. Det innebär att du får ta ut en hyra som motsvarar dina driftkostnader och kapitalkostnader. Med driftkostnader menas de nödvändiga och faktiska kostnader du har för lägenheten, till exempel kostnad för el, vatten, bredband och avgiften till bostadsrättsföreningen.

Om din lägenhet hyrs ut möblerad kan du också ta ut viss ersättning för slitage. Kapitalkostnaden är istället en sorts schablonmässig beräkning av vad det kostar att ha kapital bundet i bostaden. Det spelar ingen roll vilka faktiska räntekostnader bostadsrättshavaren har, utan kapitalkostnaden är en uppskattad räntekostnad. Utgångspunkten för beräkningen av kapitalkostnad är lägenhetens marknadsvärde.

För bedömning av marknadsvärdet kan inköpspriset få betydelse, men det är också möjligt att jämföra med priset för motsvarande lägenheter. På marknadsvärdet beräknas sedan en skälig avkastningsränta. En riktpunkt för vad som kan anses skäligt är en ränta som är ett par procentenheter högre än Riksbankens referensränta. Avkastningsräntan är dock inte tänkt att följa varje förändring av ränteläget, utan ska bestämmas utifrån hur marknadsräntorna rör sig på längre sikt.

Hyresrätt – det här gäller

Vid andrahandsupplåtelse av hyresrätt är utgångspunkten att du får ta ut den hyra som du själv betalar. Om din lägenhet hyrs ut möblerad får du göra ett påslag på max 15 procent av din egen hyra. Tillägg för exempelvis el och bredband måste motsvara dina faktiska kostnader. Det är viktigt att du bara tar ut den hyra du har rätt till. En andrahandshyresgäst kan nämligen vända sig till hyresnämnden för prövning av hyran. Om hyresnämnden anser att hyran är för hög kan hyresnämnden ändra hyran. Vid andrahandsupplåtelse av hyresrätt kan hyresnämnden dessutom ändra hyran retroaktivt, vilket innebär att du kan bli tvungen att betala tillbaka hyra till din hyresgäst.

Få förtur till HSBs bostäder

Börja bospara för att få förtur till våra cirka 26 000 hyresrätter och nybyggda bostadsrätter runt om i landet.