Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Avgiftshöjning i bostadsrätt – det här gäller

Stigande priser och räntor gör att många gamla och nya bostadsrättsföreningar nu måste höja sina avgifter. Här svarar Jennifer Rudepalm, fastighetsjurist på HSB Riksförbund på några vanliga frågor om vad som gäller vid avgiftshöjningar.
Kille kramar om flickvän på balkong med flyttkartonger i bakgrunden

Lästips: Få koll på din brf:s ekonomi

Bostadsrättsföreningen har enligt Bostadsrättslagen rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten. Denna avgift kan delas upp i mindre belopp som betalas månadsvis, vilket då benämns som månadsavgift. Avgiften ska täcka bostadsrättsföreningens löpande utgifter som räntor, amorteringar, skatter, försäkringar, el, uppvärmning med mera.

Kan styrelsen höja avgiften på eget bevåg?

Med stigande räntor kan det vara nödvändigt för en bostadsrättsförening att höja avgiften för att täcka kostnaderna för den löpande verksamheten. Det är något som styrelsen har befogenhet att besluta om och som anges i stadgarna och bostadsrättslagens bestämmelser. Det står alltså styrelsen fritt att, vid behov, höja årsavgiften utan att inhämta något särskilt godkännande från bostadsrättsföreningens medlemmar. Det gäller både nya och gamla bostadsrättsföreningar. 

Hur mycket kan avgiften höjas?

Det finns inte heller någon gräns för hur mycket årsavgiften får höjas och det kan därför vara lämpligt för styrelsen att ha lång framförhållning och se till att avgiften höjs stegvis, till exempel med några procent varje år istället för att dra till med plötsliga och stora höjningar.

Även om styrelsen har bra koll på ekonomin kan drastiska åtgärder behöva vidtas för att täcka kostnaderna för den löpande verksamheten. Till exempel på grund av inflation, oförutsägbara renoveringsbehov och allmänna kostnadsökningar.

Hur kan jag som bostadsrättsinnehavare förbereda mig inför höjda avgifter?

Som bostadsrättsinnehavare bör man vara införstådd med att avgiften kan komma att höjas och försöka planera för sådana eventualiteter. Ett tips är att hålla sig ajour med hur ekonomin och underhållsbehovet ser ut i föreningen. På så sätt visar man även sitt engagemang som medlem, vilket alltid är positivt.

Vi stöttar dig i boendefrågor

Som HSB-medlem får du tillgång till generell juridisk rådgivning och en rad andra förmåner. Välkommen som medlem i HSB!