Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Checklista innan du påbörjar en renovering

Bor du i bostadsrätt? Ta del av vår checklista så att du har koll på vad som gäller, innan du sätter igång.

Ta fram underlag för din renovering/ombyggnation
Se till att ha en ritning och en skriftlig redogörelse för hur du ska gå till väga, så att det blir lätt för styrelsen att fatta ett beslut.

Skicka in en skriflitig ansökan till styrelsen
Med en skriftlig ansökan blir ditt ärende protokollfört. Då har du också möjlighet att få ett skriftligt svar på din ansökan.

Läs igenom tillståndet
När du har fått styrelsens godkännande, läs igenom tillståndet noggrant. Det kan vara villkorat, exempelvis med att

Informera dina grannar
Meddela dina grannar att du ska renovera och under vilken tidsperiod. Detta är inte ett krav men det är att rekommendera för grannsämjan.

Fackmässig renovering
Tänk på att styrelsen kan kräva att din renovering är fackmässigt utförd. Det kan vara en trygghet för dig som bostadsrättshavare också.

Detta behöver du styrelsens godkännande för
Åtgärder som kräver godkännande är renoveringar och ombyggnationer som innebär ändringar i bärande konstruktion, ändringar i ledningar för avlopp eller vatten eller ändring av anordning för ventilation. Givetvis får du inte heller göra ingrepp i de delar av lägenheten eller fastigheten som föreningen ansvarar för enligt lag och stadgar.

Det här kan du göra utan styrelsens godkännande
Måla om ytskikt, byta köksluckor eller ta bort innerdörrar kan du göra utan styrelsens godkännande. Men en grundregel är att alltid att fråga styrelsen en gång för mycket än en gång för lite.

Då behöver du bygglov
Om du vill glasa in din balkong eller anlägga en uteplats behöver du ansöka om bygglov hos kommunen eftersom dessa förändringar påverkar kringmiljön i bostadsområdet. Ansökan om bygglov bekostar du själv.

Tips inför badrumsrenovering
Om du vill renovera badrummet, ta reda på om föreningen har planerat ett stambyte den närmaste tiden. Om så är fallet kan det vara smart att avvakta renoveringen, för din egen ekonomi om inte annat.

Nytt hem att längta till?

Upptäck HSBs nyproducerade bostäder över hela Sverige.