Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

ETHOS är HSBs värdegrund

I HSB genomsyras all verksamhet från ett antal grundläggande värderingar som ryms i begreppen engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. De inledande bokstäverna bildar tillsammans ordet ETHOS, som står för förtroende.
  • Engagemang – HSB engagerar sig i det som rör livet, både för den enskilda människan och för samhället. Via engagemang skapas rum för samverkan och medlemsinflytande.
  • Trygghet – det vilar en känsla av trygghet i HSB. Tillsammans skapar medlemmarna trygghet.  HSB ger utrymme att leva livet på det sätt som passar var och en.
  • Hållbarhet – det finns ett långsiktigt tänkande i all verksamhet inom HSB.
  • Omtanke – HSB gör mer än att bygga och förvalta bostäder. Vi har omtanke om livet i och mellan husen.
  • Samverkan – all verksamhet i HSB bygger på samverkan människor emellan.