Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bostadsrättsföreningens budget i balans – här är hemligheten

Det börjar bli dags att ta tag i budgetarbetet, men hur får man det egentligen så effektivt som möjligt? Jenny Rydström, verksamhetschef Administrativ & Ekonomisk förvaltning på HSB Sydost, ger sina bästa tips för att slippa oväntade chockhöjningar av avgiften.

Lägg tid på budgeten, det lönar sig

Det finns visserligen bostadsrättsföreningar som inte jobbar särskilt aktivt med sin budget utan tar det som det kommer. Problemet med det arbetssättet är att fastigheter behöver underhållas, och rätt som det är står man inför en stor, kostsam renovering. Har man då inte jobbat aktivt med sin budget är risken stor att pengarna saknas och att föreningen måste chockhöja avgiften. Om man istället lägger lite tid på budgeten kan man i god tid se om det finns behov av att höja avgiften och i så fall göra det successivt.

Underhållsplanen är grunden

Det viktigaste för att få en bra budget är att ha en uppdaterad underhållsplan, det vill säga att man ser över sin fastighet för att ta reda på vad den har för behov både på kort och lång sikt. Det är då man får koll på om man faktiskt har råd att göra de lite roligare åtgärderna som att rusta upp innergården, eller om man måste spara eftersom taket snart måste läggas om. Vad man måste och vill göra med fastigheten påverkar i sin tur hur mycket pengar föreningen måste sätta av till underhållsfonden, och det påverkar resultatet och därmed nivån på avgiften.

Uppdatera ekonomerna på HSB

Eftersom det i de allra flesta fall är ekonomerna på HSB som gör budgeten är det viktigt att ni löpande uppdaterar dem på vad som händer i föreningen. Har ni en lokal som ni hyr ut där hyresgästen har sagt upp kontraktet? Meddela då det i god tid så det kommer in i budgeten. Samma sak om ni har fått ökade kostnader, eller om ni har tecknat nya avtal med era leverantörer. På så sätt riskerar ni inte att några intäkter eller kostnader faller mellan stolarna och glöms bort.

Gå på budgetseminarier

På HSB Sydost bjuder vi in alla föreningar på enskilda budgetseminarier. Då tittar vi på underhållsplanen och pratar tillsammans igenom vad som kommer att hända de närmaste åren och hur det påverkar budget och avgift. Det är också en bra möjlighet att ställa frågor om just sin budget, eller att laborera och se hur olika planer påverkar ekonomin. Det går såklart bra att bara skicka den som är ansvarig för ekonomin, men vi ser gärna att hela styrelsen kommer för då får alla samma kunskap och information.

Tänk framåt

HSB Sydost gör femårsprognoser för våra föreningar.  Det är som en budget fast den sträcker sig över fem år, och om en förening till exempel behöver byta stammar om några år kan prognosen redan nu se hur det påverkar ekonomin. Då ser föreningen också om den redan nu behöver förändra avgiften, för en liten höjning några år i förväg minskar risken för att behöva chockhöja avgiften när det väl är dags. I andra fall kan det istället visa sig att det finns utrymme i budgeten för extra avsättningar något år, något som bygger upp underhållsfonden och det egna kapitalet.

Är siffrorna rimliga?

När ni är klara med budgeten, fundera då över om det är några siffror som sticker ut. Är det rimligt att vi sätter av så här mycket till underhållsfonden i år, eller är det för lite? Är det rimligt att vi lägger så här mycket pengar på reparationer av tvättmaskiner varje år, eller börjar det bli dags att köpa nytt för att på så sätt minska både driftskostnader och reparationskostnader? Har vi normala driftskostnader eller är det någon läcka som ligger bakom att vattenförbrukningen har ökat drastiskt i år? Ta helt enkelt budgetarbetet som ett tillfälle att fundera på hur ni kan utveckla er fastighet.