Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Har hantverkaren fakturerat för mycket?

Vi har precis utfört ett stambyte med hjälp av en rörfirma. När vi fick fakturan var beloppet mycket högre än anbudet och efter vad vi kan se har inget jobb utöver det avtalade gjorts. Vad ska vi göra? Den frågan besvarar Linda Askoy Karlsson, administrativ chef på HSB Östergötland.

När det gäller större och mer kostsamma underhållsarbeten är det viktigt och bra om sekreteraren har protokollfört vad man beslutat om i styrelsen och även bifogat anbudet till protokollet. Stora investeringar som exempelvis ett stambyte ska finnas med i styrelsens underhållsplan. Underhållsplanen är ett jätteviktigt dokument som alltid måste hållas levande och uppdaterat, den har en central roll i hela styrelsearbetet tillsammans med ekonomin.

För större och mer kostnadskrävande investeringar bör minst tre anbud infordras hos ett antal olika företag. Anbudsförfarandet ska framgå av styrelsens protokoll och även vilket beslut som styrelsen har tagit. Självklart ska det mest fördelaktiga anbudet för föreningen och dess medlemmar antas, om inte det lägsta anbudet antas ska det i protokollet framgå varför man valt ett annat.

Det är också viktigt att man följer upp den slutliga kostnaden mot anbudet och även protokollför detta, även större tilläggsarbeten ska behandlas och protokollföras av styrelsen. Sköter styrelsen detta på rätt sätt finns allt dokumenterat och föreningen har bevisen på sin sida om en felaktig faktura uppstår, och fakturan kan därmed bestridas.