Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB-ledamoten – en unik hjälp i styrelsearbetet

Som brf-medlem i HSB får ni tillgång till hjälp från en HSB-ledamot i ert styrelsearbete. HSB-ledamoten inspirerar och underlättar styrelsearbetet.

Vad är en HSB-ledamot? 

En HSB-ledamot är en person jämte den ordinarie styrelsen. HSB-ledamoten väljs inte av föreningsstämman i bostadsrättsföreningen utan utses av styrelsen i den regionala HSB-föreningen. HSB-ledamoten kan vara en anställd eller förtroendevald inom HSB, som i sitt styrelseuppdrag ska ta tillvara på bostadsrättsföreningens medlemmars intressen. Särskilt är HSB-ledamoten uppmärksam på att alla behandlas lika och att lagar och förordningar efterlevs.

Ledamoten ska också verka för att det råder god ordning i föreningens verksamhet. Hen är också en förlängd arm i kontakten mellan bostadsrättsföreningen och den regionala HSB-föreningen.

HSB-ledamotens lojalitet ligger i första hand hos bostadsrättsföreningens medlemmar och har inget uppdrag att "sälja in" HSB:s tjänster. HSB-ledamoten deltar därför normalt inte i beslut som rör upphandling där HSB är en av anbudsgivarna. Däremot ska ledamoten vara uppdaterad kring, och kunna informera om tjänster, service och medlemsförmåner som HSB erbjuder.

Hur utses en HSB-ledamot? 

Till skillnad från ordinarie ledamöter i styrelsen, som utses av föreningsstämman i bostadsrättsföreningen, utses en HSB-ledamot av styrelsen i den regionala HSB-föreningen. Det kan vara en anställd eller en förtroendevald inom HSB och på så sätt fungerar även ledamoten som ett stöd i kontakten mellan bostadsrättsföreningen och HSB-föreningen. 

Vilken kompetens har HSB-ledamoten?

HSB-ledamöternas bakgrund kan variera, liksom hos andra ledamöter i en styrelse, men många har gedigen styrelseerfarenhet och har ofta arbetat med bonära verksamhet. Dessutom erbjuds HSB-ledamöterna såväl grundutbildning som vidareutbildning flera gånger per år.

HSB-ledamot är en viktig pusselbit för att lyckas skapa en välskött och trivsam bostadsrättsförening. Styrelsearbete är inte alltid enkelt. Det demokratiska och ekonomiska ansvaret är stort både på oerfarna och mer erfarna styrelser. HSB-ledamoten som har bred och djup kunskap kan bidra till att styrelsearbetet utförs professionellt, samtidigt som det blir enklare och roligare.

Hens kunskaper omfattar allt från de kooperativa principerna och bostadsrättsjuridik till ekonomi och förvaltning. Det innebär att du och styrelsen får specialkompetenser som hjälper bostadsrättsföreningen att utvecklas positivt. Det i sin tur leder till en välmående bostadsrättförening som ser till alla medlemmars intressen.

Vår mest uppskattade medlemsförmån

HSB-ledamoten är vår mest efterfrågade och även mest uppskattade medlemsförmån! 

Kontakta din regionförening för att få mer information om vad en HSB-ledamot kan göra för din bostadsrättsförening.