Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

”Kom ihåg den sociala aspekten”

HSB brf Kortedala har länge jobbat aktivt med trygghet. För att se att man var på rätt spår testade föreningen den nya tjänsten Trygghetsanalys förra året. – Jag kan verkligen rekommendera det, för den ger en extra dimension till både underhållsplanen och det mer dagliga arbetet, säger ordförande Carina Andersson.
Carina Andersson, ordförande i HSB brf Kortedala Carina Andersson, ordförande i HSB brf Kortedala.

I nordöstra Göteborg, inbäddad bland tallar och bergknallar, ligger 65 år gamla HSB brf Kortedala. Här har styrelsen de senaste 15 åren jobbat aktivt med att öka tryggheten för medlemmarna.

– Det började med att personrånen i området gick upp och att en del medlemmar började avisera att de kände sig otrygga när de gick till spårvagnen, säger Carina Andersson.

Som en följd av det började föreningen samarbeta med kommun och närpolis, samtidigt som man själva lanserade ett arbete med grannsamverkan. Man har också tidigare till exempel installerat titthålsöga i alla lägenhetsdörrar och skaffat passersystem för allmänna utrymmen.

– Trygghet är viktigt för våra medlemmar, och när vår nya förvaltare för två år sedan sa att det fanns en ny tjänst som heter Trygghetsanalys tänkte vi att vi ville testa och se vad det ger, berättar Carina.

Under arbetet med analysen intervjuades Carina, förvaltare och fastighetsskötare, samtidigt som alla medlemmar fick möjlighet att lämna synpunkter digitalt. Ted Silverhagen, förvaltare på HSB Göteborg och upphovsmannen bakom Trygghetsanalys, kom ut och gjorde besiktningar på plats, både dag- och kvällstid, och sedan lämnades en analys till styrelsen.

– Jag tyckte att det var jättebra att de dels tog med våra och medlemmarnas upplevelser, dels att de kom hit och såg området med nya ögon, berättar Carina.

"Det var som ett kvitto på att vi gör och tänker rätt, men att det såklart alltid finns mer man kan förbättra. "

Analysen visade att föreningen redan gör bra saker, men där fanns också förslag på fler åtgärder. Till exempel såg man att föreningens skalskydd med digitala lås fungerade fint, men att till exempel belysning och grönska kunde åtgärdas för att skapa en tryggare utemiljö.

– Det var som ett kvitto på att vi gör och tänker rätt, men att det såklart alltid finns mer man kan förbättra. Sen får man ju inse att allt inte går att göra på en gång, men nu tar vi med resultaten in i vår underhållsplan, säger Carina.

Och i slutändan Carina mycket nöjd med att föreningen har gjort en trygghetsanalys.

– En del tänker att det bara blir en massa åtgärder som kostar pengar, men jag ser det som att vi får ett perspektiv till på underhållsplanen som kan göra både området och våra medlemmar ännu tryggare. 

Carina Anderssons bästa trygghetstips till andra styrelser:

  1. Prata med medlemmarna och få deras perspektiv på vad som är tryggt och otryggt. Kom ihåg att prata med alla, oavsett om de är 18 eller 95, för de kan ha olika synvinklar som är lika värdefulla.

  2. Ta in hjälp utifrån som kan se på föreningen med nya ögon.

  3. Om ni gör en analys och får en lång lista med möjliga åtgärder, ha då lite is i magen. Som styrelse kan man inte göra allt på en gång. Ta de enkla sakerna först och försök lägga in resten i underhållsplanen.

  4. Kom ihåg den sociala aspekten! Vi insåg att många undrar vilka som egentligen är deras grannar och att de blir otrygga när de inte känner varandra. Därför uppmuntrar vi alla nya att presentera sig för grannarna i uppgången, och att prata och säga hej när man möts. Det bidrar starkt till känslan av trygghet.

HSB brf Kortedala

Var: I Kortedala i nordöstra Göteborg.
Byggdes: 1954, föreningen bildades 1956.
Antal lägenheter: 349.
Antal fastigheter: Tio, fördelat på fyra högre punkthus med plåtfasad och sex trevåningshus i gult tegel.
Antal medlemmar: 439.

HSB hjälper din brf till en tryggare vardag

Alla Sveriges brf:er kan få stöd av HSB. Idag förvaltar vi cirka 340 000 lägenheter. Välkommen att kontakta din regionala HSB-förening för mer information.