Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

”Kom ihåg den sociala aspekten”

HSB brf Kortedala har länge jobbat aktivt med trygghet. För att se att man var på rätt spår testade föreningen den nya tjänsten Trygghetsanalys förra året. – Jag kan verkligen rekommendera det, för den ger en extra dimension till både underhållsplanen och det mer dagliga arbetet, säger ordförande Carina Andersson.
Carina Andersson, ordförande i HSB brf Kortedala Carina Andersson, ordförande i HSB brf Kortedala.

I nordöstra Göteborg, inbäddad bland tallar och bergknallar, ligger 65 år gamla HSB brf Kortedala. Här har styrelsen de senaste 15 åren jobbat aktivt med att öka tryggheten för medlemmarna.

– Det började med att personrånen i området gick upp och att en del medlemmar började avisera att de kände sig otrygga när de gick till spårvagnen, säger Carina Andersson.

Som en följd av det började föreningen samarbeta med kommun och närpolis, samtidigt som man själva lanserade ett arbete med grannsamverkan. Man har också tidigare till exempel installerat titthålsöga i alla lägenhetsdörrar och skaffat passersystem för allmänna utrymmen.

– Trygghet är viktigt för våra medlemmar, och när vår nya förvaltare för två år sedan sa att det fanns en ny tjänst som heter Trygghetsanalys tänkte vi att vi ville testa och se vad det ger, berättar Carina.

Under arbetet med analysen intervjuades Carina, förvaltare och fastighetsskötare, samtidigt som alla medlemmar fick möjlighet att lämna synpunkter digitalt. Ted Silverhagen, förvaltare på HSB Göteborg och upphovsmannen bakom Trygghetsanalys, kom ut och gjorde besiktningar på plats, både dag- och kvällstid, och sedan lämnades en analys till styrelsen.

– Jag tyckte att det var jättebra att de dels tog med våra och medlemmarnas upplevelser, dels att de kom hit och såg området med nya ögon, berättar Carina.

"Det var som ett kvitto på att vi gör och tänker rätt, men att det såklart alltid finns mer man kan förbättra. "

Analysen visade att föreningen redan gör bra saker, men där fanns också förslag på fler åtgärder. Till exempel såg man att föreningens skalskydd med digitala lås fungerade fint, men att till exempel belysning och grönska kunde åtgärdas för att skapa en tryggare utemiljö.

– Det var som ett kvitto på att vi gör och tänker rätt, men att det såklart alltid finns mer man kan förbättra. Sen får man ju inse att allt inte går att göra på en gång, men nu tar vi med resultaten in i vår underhållsplan, säger Carina.

Och i slutändan Carina mycket nöjd med att föreningen har gjort en trygghetsanalys.

– En del tänker att det bara blir en massa åtgärder som kostar pengar, men jag ser det som att vi får ett perspektiv till på underhållsplanen som kan göra både området och våra medlemmar ännu tryggare. 

Carina Anderssons bästa trygghetstips till andra styrelser:

  1. Prata med medlemmarna och få deras perspektiv på vad som är tryggt och otryggt. Kom ihåg att prata med alla, oavsett om de är 18 eller 95, för de kan ha olika synvinklar som är lika värdefulla.

  2. Ta in hjälp utifrån som kan se på föreningen med nya ögon.

  3. Om ni gör en analys och får en lång lista med möjliga åtgärder, ha då lite is i magen. Som styrelse kan man inte göra allt på en gång. Ta de enkla sakerna först och försök lägga in resten i underhållsplanen.

  4. Kom ihåg den sociala aspekten! Vi insåg att många undrar vilka som egentligen är deras grannar och att de blir otrygga när de inte känner varandra. Därför uppmuntrar vi alla nya att presentera sig för grannarna i uppgången, och att prata och säga hej när man möts. Det bidrar starkt till känslan av trygghet.

HSB brf Kortedala

Var: I Kortedala i nordöstra Göteborg.
Byggdes: 1954, föreningen bildades 1956.
Antal lägenheter: 349.
Antal fastigheter: Tio, fördelat på fyra högre punkthus med plåtfasad och sex trevåningshus i gult tegel.
Antal medlemmar: 439.

HSB hjälper din brf till en tryggare vardag

Alla Sveriges brf:er kan få stöd av HSB. Idag förvaltar vi cirka 340 000 lägenheter. Välkommen att kontakta din regionala HSB-förening för mer information.