Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så har du fest utan att störa grannarna

Jag planerar att ha fest på vår balkong. Helst skulle jag vilja grilla under kvällen. Vad ska jag tänka på för att mina grannar inte ska störas för mycket av matos, musik och glada skratt? Eva Sörqvist, fastighetsjurist på HSB, svarar.

Det är klart att du vid något enstaka tillfälle får ha kalas i din lägenhet och då även vistas på balkongen. Men som boende i flerfamiljshus måste du alltid visa hänsyn till dem som bor runt omkring. Som bostadsrättshavare är du skyldig att se till att dina grannar inte utsätts för störningar som ”i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön att det inte skäligen bör tålas”. Bostadsrättslagen säger också att bostadsrättshavaren ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick. Vad det i praktiken innebär får bedömas från fall till fall.

Sunt förnuft

Det är till stor del sunt förnuft som styr vad du kan göra. Givetvis så kan hög musik och andra ljud sena kvällar anses som mer störande än motsvarande ljud dagtid. Just konflikter som rör hög musik och andra ljud är väldigt vanliga. Vi märker det på att medlemmar ringer vår medlemsrådgivning och att föreningar tar kontakt med oss och vill ha hjälp. Klagomål som är vanliga när det gäller balkonger är lukter från rökning eller grillning. Än så länge finns inte möjlighet att förbjuda en bostadsrättshavare att röka på sin balkong. Det finns inga generella regler när det gäller grillning, utan fastighetsägaren har ganska stora möjligheter att själv bestämma om det ska vara tillåtet eller inte.

Trivselregler

En bostadsrättsförening kan upprätta ordningsföreskrifter, trivselregler, där man reglerar vad som ska gälla i föreningen. Min rekommendation till bostadsrättsföreningar är därför att i sina ordningsföreskrifter reglera frågan om huruvida grillning ska vara tillåten eller inte. På grund av brandrisken anser jag att grillning med kol- eller gasolgrillar inte bör vara tillåtet på balkonger över huvudtaget. Då är det bättre att anordna någon gemensam grillplats på föreningens mark om det är möjligt och om önskemål finns.

Prata med grannarna

För den som upplever att man störs är det allra bästa att ta kontakt med den som har festen direkt. Kanske förstår inte han eller hon att de stör och problemet får en snabb lösning. Om det inte hjälper har vissa föreningar avtal med störningsjouren, som man kan ringa och som kommer ut och säger till. Om problemet ändå kvarstår bör man kontakta styrelsen. Det är styrelsens ansvar att utreda saken. Styrelsen tar då ofta kontakt med den som påstås störa sina grannar och kontrollerar med andra grannar om de upplever några störningar. Styrelsen kan i så fall skicka en tillsägelse, en så kallad rättelseanmodan. Sker ingen rättelse kan man riskera att bli uppsagd från sin bostadsrättslägenhet.

Mer information om vilka regler som gäller för när det måste vara tyst i huset.

Fyra tips för att undvika konflikter:

  • Förebygg konflikter i föreningen genom att arbeta med att få en god stämning och ett öppet klimat i föreningen.
  • Ska du ha fest, sätt upp lappar om det på anslagstavlan i trapphuset innan.
  • Visa hänsyn. Tänk alltid på hur du själv skulle uppfatta ljud och lukter från grannarna.
  • Följ de gemensamma ordningsföreskrifternai föreningen.