Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Lagring av solel i bostadsrättsförening: Är det lönsamt?

Har din bostadsrättsförening solceller och överväger batterilagring för att kunna använda mer av er egenproducerade el? HSB får många frågor om lönsamheten i det. Här resonerar Mikael Rosén, energikonsult på HSB Värmland, i frågan om det lönar sig att lagra solel.
Solceller på taket av HSB brf Tingvallen i Lund Solceller på taket av HSB brf Tingvallen i Lund

Det som är viktigt i sammanhanget är att göra analysen utifrån de olika användningsområden som ett batterilager kan ha. Om man bara ser till möjligheten att lagra överskottsel från en solcellsanläggning för att kunna använda när solen inte skiner, då är det inte lönsamt i dag.

Detta beror främst på att ersättningen för utlevererad el på nätet är relativt bra och att el på sommarhalvåret generellt är billigare än på vintern. Men det kan ändå ge en liten slant förutom känslan att kanske kunna vara mer självförsörjande på el.

Batterilösning ger många möjliheter

Men det finns många andra möjligheter med en batterilösning. På vintern kan den exempelvis användas för att köpa billigare el på nätterna för användning på dagarna när elen är betydligt dyrare. Det förutsätter visserligen ett timavräknat elavtal men här finns det en hel del pengar att spara.

Man kan också använda batteriet för att kapa sina effekttoppar och därmed hålla nere kostnaderna för sitt elabonnemang om man har effekttaxa i sitt elnät.

Frekvensregleringstjänster på elmarknaden

Sist men inte minst kan man med en batterilösning vara med och leverera så kallade frekvensregleringstjänster på elmarknaden. De går ungefär till så att man förbinder sig att leverera ut el på elnätet om frekvensen skulle sjunka så att extra tillskott skulle behövas. Denna typ av tjänst handlas upp varje dag för att kunna hantera mindre störningar och det sker genom en omvänd auktion som hanteras av Svenska Kraftnät.

Den gångna vintern har det visat sig att detta har varit den klart mest lönsamma användningen av ett batterilager. De flesta bostadsrättsföreningar kommer inte att kunna ha ett eget batterilager som är tillräckligt stort för att kunna vara med på denna typ av auktioner, men kan gå samman med andra via en så kallad aggregator som då hanterar detta.

Relativt god lönsamhet

Om man tittar på en batterilösning ur alla dessa perspektiv kan den i dag ha en relativt god lönsamhet, mellan fyra och åtta års rak återbetalningstid. Men man måste göra analysen från fall till fall eftersom vi har många olika elnät med olika taxekonstruktioner och våra olika föreningar har olika uttagsmönster avseende el och olika dimensioneringar på sina solcellsanläggningar.

Mikael Rosén, energikonsult på HSB Värmland

Mikael är expert på frågor som rör energi och hållbarhet, alltifrån energieffektivisering och elavtal till solceller och laddstolpar.

HSB förvaltar boende i hela Sverige

Alla Sveriges brf:er och fastighetsägare kan få stöd av HSB. Vi erbjuder heltäckande förvaltningstjänster för en tryggare vardag.