Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

5 tips för en gård med mer biologisk mångfald

Många bostadsrättsföreningar vill ha hjälp att planera för mer biologisk mångfald i utemiljön, både för att det är bra för naturen och för att det skapar en trevligare plats att vara på. Annika Hallborg, chef för markskötsel på HSB Malmö, ger sina fem bästa råd.
Bin i solros Att plantera växter som lockar pollinerare är bara en av många åtgärder som bidrar till en mer hållbar utemiljö.

1. Plantera växter som bin och fjärilar gillar

Lavendel och fjärilsbuskar är växter som drar till sig pollinerare, men de gör också gårdsmiljön vacker och trivsam för människorna. Pollinerare ger mer frukt och grönt, och insekterna ger i sin tur mer mat åt småfåglarna.

2. Välj bort delar av gräsmattan

Gräsmattor kan vara kul att leka på, men de bidrar inte särskilt mycket till miljön. Om ni till exempel har en liten gräsplätt någonstans som är svår att klippa – gör då om den till äng eller rabatt så ökar den biologiska mångfalden på platsen markant.

3. Lös bostadsbristen

Många djur har svårt att hitta bon idag eftersom staden tar bort deras naturliga miljö. Ni kan göra en stor insats genom att hjälpa till att skapa boplatser:

  • Släng inte löven på hösten, utan samla istället ihop dem till en hög där igelkottar kan bygga bo.
  • För att göra miljön ännu bättre för insekter kan ni passa på att bygga ett bi- eller insektshotell.
  • För att gynna fåglar kan ni bygga fågelholkar. Gör också gärna en holk åt fladdermössen så får ni gratis myggbekämpning.

4. Plantera växter på taken

Har er förening till exempel cykelskjul eller miljöhus med flacka eller platta tak är det ett perfekt ställe för växtlighet. Så kallade ”gröna tak”, ofta med någon form av sedumväxter, bidrar både till den biologiska mångfalden och tar hand om mycket vatten vid skyfall vilket minskar risken för översvämning.

5. Se över maskinpark och bekämpningsmedel

Bensindrivna gräsklippare och häcksaxar låter mycket och släpper ut avgaser. Idag finns det ett stort urval av eldrivna verktyg att använda istället, något som både ger bättre arbetsmiljö och bättre klimat. När det gäller bekämpningsmedel är vanlig ättika perfekt att ta bort ogräs mellan stenplattor med. Blanda med vatten, spreja och vänta. Ogräset dör, men varken stenar, djurliv eller människor tar skada.