Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Solceller till bostadsrättsföreningen – steg för steg

Solen är en fantastisk källa till förnybar energi och solceller ett allt vanligare sätt att producera egen el. Är din bostadsrättsförening intresserad av möjligheterna med en solcellsanläggning? Här är vår guide för att komma igång med planeringen.

1. Säkerställ först att ni har effektiviserat elanvändningen

Det kan ni göra med hjälp av exempelvis LED-belysning, eleffektiv tvättstuga och cirkulationspumpar. Identifiera sedan era främsta era drivkrafter för solcellsanläggningen: är de miljömässiga, tekniska eller ekonomiska?

2. Undersök förutsättningarna för solelanläggningen på era byggnader

Är taket eller ytan ni vill placera solcellerna på skuggad? Skuggade solcellsanläggningar producerar mindre. Undersök även solinstrålningen mot ytan. Många kommuner har solkartor för detta.

Ta fram takets riktning och lutning: riktning mot syd, sydöst eller sydväst ger högst årlig produktion. Ofta är det bäst att solcellerna har samma lutning som taket, för enkel och kostnadseffektiv installation.

Om bostadsrättsföreningen har ett platt tak lutas solcellerna upp lite med hjälp av en ställning. Förutsättningarna går att undersöka själv, men säkrast är att ta hjälp av någon som är kompetent att bedöma potential.

3. Projektera för en anläggning som passar era behov

Många tak rymmer en så stor anläggning att en betydande del av den egna elanvändningen kan täckas av egen el under den tid av året då anläggningen producerar el. Anläggningens storlek påverkar investeringskostnaden. Kostnaden per watt är oftast lägre ju större anläggning man köper.

Undersök även noggrant hur stor del av elbehovet ni vill täcka, eller om ni vill sälja en del av solelen. Man får ofta betala mer för den el man köper, än man kan få betalt för den solel man säljer. Därför blir det mer värt att använda solelen själv.

4. Undersök stöd och intäkter

Det finns ett investeringsstöd för installation av solceller. Solcellerna kan även ge intäkter i form av försäljning av överskottsel, ursprungsgarantier och nätnytta. Det finns möjlighet till skattereduktion och energiskatt behöver ej betalas för egenproducerad solel i anläggningar under 255 kW.

5. Fatta beslut på rätt grunder

För beslut och information om att installera solceller gäller: Enligt paragraf 46 i HSBs normalstadgar ska beslut ”om väsentliga förändringar av bostadsrättsföreningens hus eller mark såsom väsentliga till-, ny- och ombyggnader av sådan egendom” fattas på en föreningsstämma. Det är inte alltid självklart rent juridiskt exakt var gränsen går för väsentlig förändring. Därför är det klokt att låta medlemmarna besluta på stämman.

Se HSBs webbinarium där bland annat Örjan Lönngren, energi- och klimatrådgivare på Stockholms stad berättar mer om hur bostadsrättsföreningar kan producera sin egen el.