Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så kan du påverka ditt boende

Har du åsikter om din förening? Det fina med en bostadsrätt är att du har många möjligheter att
påverka ditt boende. Attila Kriss, senior rådgivare på HSB Stockholm, berättar hur.
Kille tittar ut från balkong, två tjejer pratar med varandra på balkong

1. Skriv till styrelsen

Vill du att föreningen ska bygga en kompost, eller att tvättstugan ska städas oftare? Börja då med att skriva ett vanligt brev eller mejl till styrelsen. Den måste då ta upp frågan och besvara den skriftligt, vilket dels betyder att styrelsen diskuterar frågan, dels att du får ett svar om vad de tycker. Vill du öka chansen att styrelsen svarar ja kan du i skrivelsen erbjuda dig att själv ta ansvar för frågan, till exempel genom att bilda en grupp som utreder frågan.

2. Skriv en motion

Säger styrelsen nej till ditt förslag, eller vill du vända dig till stämman på en gång så kan du lämna en motion – ett förslag – till stämman. Motionen måste vara skriftlig, och det står i din förenings stadgar när den senast måste lämnas in. I motionen skriver du varför du tycker att frågan är viktig och vad du vill att föreningen ska göra (en att-sats).

3. Gå på stämman

En bostadsrättsförening är en demokrati där alla lägenheter har rösträtt på stämman. Stämman har framför allt tre funktioner: Här avgör medlemmarna om styrelsen ska få godkänt, här väljs valberedning, styrelse och revisorer, och här tas beslut om de motioner som kommit in. Det innebär att du via stämman kan påverka stora och viktiga frågor på både kort och lång sikt. Varje medlem har en röst, men det står dig fritt att prata med andra medlemmar och argumentera för ditt förslag.

4. Gå med i styrelsen

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och styrelsen ansvarar för att sköta den. Det innebär att man som styrelseledamot tar på sig ett stort ansvar men också att man får ett stort inflytande. Styrelsen föreslås av valberedningen och väljs av stämman, och det är helt i sin ordning att kontakta valberedningen och säga att man vill ställa upp. HSB har flera utbildningar för nya styrelseledamöter som ger dig en bra grund att stå på.

Läs mer: Därför ska du ta plats i bostadsrättsföreningens styrelse.

5. Gå med i en grupp

Vill du engagera dig, men inte vara med i styrelsen? Då kan du gå med i, eller föreslå styrelsen att bilda, en kommitté som jobbar med en fråga som är viktig för dig. Kommittén får då i uppdrag från styrelsen att sköta frågan, och oftast också en budget för mindre inköp.

6. Via valberedningen

Valberedningen har stort inflytande på föreningen på lång sikt eftersom den föreslår vilka som ska sitta i styrelsen. Vill du påverka det här kan du antingen gå med i valberedningen eller komma med förslag på kandidater som du tycker att valberedningen ska föreslå.

7. I värsta fall

I en extrem situation kan du som medlem begära en extrastämma som behandlar en viss fråga. För att få igenom en extrastämma måste du samla in underskrifter från tio procent av medlemmarna. Detta är en extraordinär åtgärd som man ska vara försiktig med – inte ta till bara för att ens motion blev nedröstad.

 

Vi stöttar dig i boendefrågor

Som HSB-medlem får du tillgång till generell juridisk rådgivning och en rad andra förmåner. Välkommen som medlem i HSB!