Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Säkra din bostadsrätt mot skador

Att drabbas av en skada i hemmet är kostsamt, både ekonomiskt och tidsmässigt. Men du kan göra mycket själv för att förebygga att skador uppstår i ditt hem. Här får du mängder av tips.

Kökssäkra

 1. Se till att mediciner, kemikalier och andra farliga produkter förvaras inlåsta.
 2. Skaffa lådspärrar på skåp och lådor så barnen inte kommer åt vassa föremål i lådorna.
 3. Använd droppskyddsbricka under diskmaskinen för att förhindra vattenskador vid läckage. 

 4. Se till att ugnsluckan är barnsäkrad och isolerad.

Brandsäkra

En brandvarnare är en billig försäkring mot den katastrof det innebär om hemmet börjar brinna. Glöm inte att kontrollera batterierna i brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Utrusta också hemmet med brandsläckare och brandfilt. En glömd kastrull på spisen som kokar torrt är en stor brandfara. En timer på spisen kan då vara en god investering. 

Vatten- och fuktsäkra

 1. Täta skruvhål i badrummet på ett korrekt sätt. 
 2. Rensa golvbrunnen regelbundet för att minska risken att vatten läcker in under tätskiktet som är fastsatt i brunnen.
 3. Använd droppskyddsbricka under disk- och tvättmaskinen för att förhindra att en eventuell vattenläcka ger omfattande skador.
 4. Stäng av vattentillförseln till disk- och tvättmaskin när du reser bort.

Skadedjursäkra

Det händer att skadedjur kommer in i hemmet via t ex väskor efter en vistelse utomlands. För att förhindra det, tänk på följande: 

 1. Var försiktig med ditt bagage på resan så du inte får med vägglöss och kackerlackor hem. Sprid t ex inte ut kläder i hotellrummet utan förvara dem i en stängd resväska.
 2. Förvara väskan långt ifrån sängen, för i sängen trivs vägglusen som bäst. Packa därför inte heller upp väskan på din egen säng, för säkerhets skull.
 3. Tvätta allt innehåll omgående, helst i 60 grader.

Råttor och möss

 1. Var observant på råttor eller möss i till exempel källare eller på vinden. Upptäcker du spår av gnagare, informera genast din bostadsrättsförening som kan vidta åtgärder.
 2. Förvara alltid torrvaror i tättslutande burkar. 

 3. Gör rent och dammsug i skåp och lådor.

Inbrottssäkra

 1. Organisera grannsamverkan tillsammans med grannar och polisen.
 2. Se till att ha godkända lås i ytterdörr och i balkong- och altandörrar. Vilka lås som är godkända kan du se på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Säkert för barn

Många småbarnsolyckor sker i hemmet. Se till att säkra upp hemma så snart ditt barn börjar bli rörligt. 


 1. Skaffa tipp- och hällskydd till spisen så att den inte välter. 

 2. Se till att ugnsluckan är barnsäkrad och isolerad.  

 3. Vänd kastruller med handtaget inåt när du lagar mat. 

 4. Skaffa lådspärrar på skåp och lådor så barnen inte kommer åt vassa knivar i lådorna.
 5. Sätt i fönsterspärrar och dörrstopp.

 6. Se till att mediciner, kemikalier och andra farliga produkter förvaras inlåsta. 

 7. Kontrollera att du inte har giftiga krukväxter hemma.

Fallolyckor

Här följer några tips som kan avhjälpa eventuella fallolyckor i hemmet.

 1. Fäst upp lösa sladdar och andra föremål från golvet. Det minskar risken att snava. 

 2. Ta bort mattor eller använd halkskydd under dem.
 3. Lägg en halkmatta i dusch eller badkar.

 4. Montera ett handtag på badrumsväggen för att enklare komma i och ur badkaret.