Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Samarbeten – skapar tryggare områden

Ibland kan ett helt bostadsområde bidra till att människor känner sig otrygga. Trots det finns det mycket en bostadsrättsförening kan göra för att öka tryggheten i området, särskilt i samarbete med andra.
Pappa med barnvagn och tre barn går hand-i-hand över övergångsställe i mörker

Många bostadsrättsföreningar har en styrelseledamot med formellt ansvar för till exempel utemiljö eller sociala aktiviteter. Färre har någon som har övergripande ansvar för trygghet.

– Vi såg att många styrelser inte jobbade proaktivt med trygghet utan bara var reaktiva, säger Ted Silverhagen, förvaltare på HSB Göteborg.

– De agerade om de hade blivit utsatta för ett inbrott, men de jobbade inte förebyggande. Och det är synd, för att jobba med trygghet är vinst både för föreningen, för medlemmarna och för samhället, menar Ted.

För att hjälpa styrelser att bli mer proaktiva skapades därför tjänsten Trygghetsanalys, en metod i fem steg som testades under 2020 med hjälp av en pilotförening.

– Steg ett är att gå igenom basdata för området, till exempel felanmälningar, brottsstatistik och information från ordförande och fastighetsskötare, berättar Ted. Steg två är att göra en trygghetsmätning bland medlemmarna, som i steg tre följs upp av en besiktning på plats av HSB Göteborgs förvaltare.

– I steg fyra gör vi gemensamt en analys av vilka åtgärder som behöver göras, och i steg fem delar vi in åtgärderna i tre grupper beroende på om de kräver mindre, medelstora eller stora resurser, förklarar Ted.

Klotter på husvägg

Hela och rena fastigheter bidrar till att skadegörelser minskar och känslan av trygghet ökar.

"Vi såg att många styrelser inte jobbade proaktivt."

Mindre åtgärder kan vara en så enkel sak som att ändra på en rutin i styrelsen, till exempel att förvara huvudnycklar korrekt. Medelstora satsningar är lite större men ryms ändå inom årets budget, till exempel förbättra belysningen på en gångväg. Större åtgärder är de som behöver synkas med underhållsplanen, till exempel att byta alla skalskyddsdörrar.

Trygghetsanalys är fortfarande en relativt ny tjänst och finns än så länge inte i alla HSBs regionföreningar, men Ted märker ändå ett stort intresse för den.

– Många tycker att det är intressant, för de ser att det är en tjänst som betalar sig själv och ger ett mervärde till medlemmarna. Att öka tryggheten kan till exempel göra att man minskar kostnaden för skadegörelse, men också att man ökar attraktiviteten och värdet på föreningen på lång sikt, säger Ted.

HSB hjälper din brf till en tryggare vardag

Alla Sveriges brf:er kan få stöd av HSB. Idag förvaltar vi cirka 340 000 lägenheter. Välkommen att kontakta din regionala HSB-förening för mer information.