Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Sex tips för en lyckad stämma

Dags för stämma, men hur gör man egentligen för att fler än bara styrelsen ska dyka upp? Vi ger dig de bästa tipsen för att få en lyckad stämma i din bostadsrättsförening. Vi har också tagit fram en checklista att ha som stöd vid planering av stämman.
Stmmodeltagare sitter runt styrelsebord

1. Engagera medlemmarna i förväg

Vill du att fler av medlemmarna ska vara med på stämman? Börja då med att ställa följande fråga till så många som möjligt: Hur vill du att vi ska utforma årsstämman för att den ska bli relevant för dig? Sätt sedan som mål hur många som ska komma på stämman och använd svaren från medlemmarna för att fundera ut vad ni kan göra för att nå det målet. Barn­passning för småbarnsföräldrar i ­anslutning till stämman kanske, eller ­mötesformer som inkluderar fler.

2. Planera in det lilla extra

Fundera på om ni kan planera in något litet extra som lockar fler deltagare. Några föreningar har bjudit in räddningstjänsten för att prata om hur man kan förebygga brand och andra har lotterier där man vinner saker på sitt lägenhetsnummer. Bjud också gärna på mat eller fika, det blir ett bättre möte och trevligare stämning om blodsockret inte är för lågt.

3. Kallelsen – kombinera personligt och formalia

Självklart ska kallelsen uppfylla formalia. Men samtidigt som det är viktigt att den är korrekt ska den också göra stämman intressant och lockande för mottagaren. Lägg gärna med ett försättsblad där ni på ett personligt sätt förklarar att det är stämma på gång och att det ska bli trevligt att få träffa alla. Passa också på att förklara varför ni har stämma och varför det är viktigt både för föreningen och de enskilda med­lemmarna. Har de den kunskapen ökar chansen att de blir intresserade och deltar.

4. Var ska vi vara?

Att välja rätt lokal är en viktig faktor för att göra det praktiskt möjligt för medlemmar att komma till lokalen och delta i förhandlingarna. En del föreningar har egen samlingslokal, men det kan ändå vara bra att ut­värdera om den ska användas till stämman. Kan även medlemmar som har svårt att gå ta sig dit? Kan även medlemmar som har nedsatt hörsel höra vad som sägs? Räcker ventilationen för så många deltagare och kan alla både se och höra stämmans ordförande?

5. Förbered alla på vad som ska hända

En del drar sig för att gå på stämma för att de är rädda att de ska bli på­tvingade ­uppgifter de egentligen inte vill ha. Lugna dem genom att skicka med valberedningens förslag tillsammans med övriga handlingar, och förbered också gärna förslag på justerare och rösträknare så att medlemmarna slipper överraskningar på stämman. Se också till att ni har en aktuell ­förteckning över medlemmarna så att ni vet vilka som har rösträtt.

6. Funktionärer

Det allra bästa är om en extern person är stämmans ordförande. Då är ni säkra på att slippa hamna i svåra situationer och jävsdiskussioner när ni till exempel tar beslut om ansvarsfrihet. Däremot är det bra om styrelsen passar på att presentera sig själv och vad de ­ansvarar för och vad som ­händer ­framöver så att medlemmarna efter ­stämman känner sig inspirerade snarare än sitter med en massa frågetecken. Se också till att informera alla medlemmar om vad som hände på stämman i till ­exempel nästa nyhetsbrev.

Ladda ner HSBs checklista

HSB har tagit fram en checklista som kan användas vid planeringen av stämman.

Vi stöttar dig i boendefrågor

Som HSB-medlem får du tillgång till generell juridisk rådgivning och en rad andra förmåner. Välkommen som medlem i HSB!