Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Smarta sopkärl i HSB Living Lab

Avfallskärl som kan tala om när det börjar bli fullt – teknik för det har testats på HSB Living Lab och går nu vidare som ett pilotprojekt inom HSB Stockholm.
– Förhoppningen är att det går att få färre bomtömningar och bättre ordning i soprummen, säger Unni Hammarlund, fastighetsförvaltare på HSB Stockholm.

Det var HSB som var först med sopnedkasten i Sverige, en på sin tid omvälvande innovation som innebar att husmödrar slapp springa ner på gården och tömma sophinken. Nu, närmare 100 år efter HSB-grundaren Sven Wallanders berömda patent, är det dags för ett annat teknikkliv. Denna gång rakt ut i cyberrymden med hjälp av kommunicerande avfallskärl.

Nya regler för hushållsnära källsortering och en ökande mängd avfall, ställer stora krav på sopsortering och -förvaring i flerbostadshus. Sommaren 2018 inleddes därför ett försök med sensorstyrd avfallshantering i HSBs forskningshus HSB Living Lab.

– Vi utgick från avfall från 29 lägenheter och kärl för plast- och pappersförpackningar och tidningspapper för att utvärdera hur ofta de egentligen behövde tömmas, säger Dan Henriksson, affärsutvecklare på HSB och ansvarig för projektet. Under testperioden på åtta veckor aviserades fastighetsskötaren om fulla kärl sammanlagt 20 gånger. Många gånger visade det sig dock att det räckte med att trycka till innehållet för att mer skulle rymmas.

– Erfarenheterna från HSB Living Lab var att vi kunde dra ner på antalet sophämtningar, samtidigt som det blev bättre ordning i soprummet, säger Dan Henriksson.

HSB_LivingLab_DJI_0078.jpg

Tekniken kan användas med helt vanliga avfallskärl, som med hjälp av en sensor förvandlas till en kommunicerande part i återvinningscykeln. Det ser kanske enkelt ut, men bakom det hela ligger en avancerad mjukvara framtagen av det svenska företaget M2M Solutions. I korthet går den ut på kundanpassad insamling och bearbetning av data som hamnar i ”molnet” och därefter styr exempelvis maskinprocesser eller funktioner i en verksamhet. Ett av M2M Solutions fokusområden är Waste management; alltså fyllnadsgrad i avfallskärl, containrar och papperskorgar.

Installationen är enkEL – det enda som krävs är ett eluttag till en hubb som kopplar samman sensorerna. Kommunikation mellan sensor och hubb sker via radioteknik och via 3G/4G från hubben till ”molnet”, där systemet styrs enligt förinställda parametrar. Vanor och beteenden som de boende har, genererar data som innebär att det går att förutse behov av extra kärl eller tömningar för en viss fraktion vid olika tidpunkter på året.

– Systemet gör det möjligt att tömma först då man fått en indikation på att kärlet verkligen är fullt. I tidigare studier av soprum i bostadsrättsföreningar har vi sett att tömningarna av exempelvis glasfraktioner kan halveras, säger Niclas Fridén, projektledare på M2M Solutions.

Företagets egna studier visar också att tömning av kontorspapper kan minska med 20 procent, medan tömning av plast- och pappersförpackningar har en potential att minska med minst 25 procent vardera.

– Plast- och pappersförpackningar sväller lätt. Så när fastighetsskötaren får en notis i mobilen om att det börjar bli fullt, går det ofta att komprimera innehållet några gånger. Om alla som slänger sina förpackningar kan förmås att pressa ihop materialet lite extra, går det att undvika tömning av halvfulla kärl, säger Niclas Fridén.

Först ut med att testa sensorstyrd avfallshantering i skarpt läge, är HSB Stockholm och bostadsrättsföreningen Hamnvakten på Södermalm.

– Under våren 2020 testar vi systemet i liten skala med två soprum och kärl för bland annat wellpapp, tidningar och glas. Vi fäster sensorerna upptill på befintliga kärl och ställer in på vilken nivå de ska signalera till fastighetsskötaren, berättar Unni Hammarlund, fastighetsförvaltare på HSB Stockholm.

– Redan nu kan vi se en ökning av antalet kontroller i soprummen, där det ofta handlar om att komprimera innehållet i kärlen och snygga till lite. Än så länge har vi inte kopplat tjänsten till entreprenören som transporterar bort avfall. Men förhoppningen är att de ska kunna lägga om från schemalagd tömning och i stället planera efter verkliga behov – något som på sikt kan spara både pengar och miljö, säger Unni Hammarlund.

FNI och FTI

Fastighetsnära insamling, FNI, innebär att fastighetsägaren sorterar avfall i ett gemensamt utrymme eller i egna kärl vid eller i huset, där det sedan hämtas av en avfallsentreprenör. Förpacknings- och tidningsinsamling, FTI, finansieras genom förpackningsavgifter för producenter och målet är att material ska återvinnas.