Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Styrelsearvode i bostadsrättsförening - vad gäller?

Ska brf-styrelsen få arvode och i sådana fall hur mycket? Hur stort ett styrelsearvode bör vara är inte helt självklart, utan omständigheterna avgör. Beloppsfrågan kan också vara känslig, eftersom det är föreningens medlemmar som betalar.

Föreningslivet är till stor del uppbyggt på ideellt arbete, men att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening innebär ett juridiskt ansvar och kräver engagemang. Ett rimligt och bra arvode påverkar motivationen att lägga ner den tid och kraft i styrelsen som krävs, men det får inte bli en lön som gör att man blir beroende av uppdraget.

Beslutas vid föreningsstämman

Reglerna kring styrelsearvodet beslutas årligen av föreningsstämman och punkten ska finnas på dagordningen varje år. Föreningens storlek, ekonomiska förutsättningar, verksamhetens omfattning och vad om är på gång (till exempel stambyte) är faktorer som påverkar styrelsens arbetsbelastning, ansvar och engagemang. Därför blir summan unik, baserat på varje förenings förutsättningar och situation.

Många föreningar kopplar det fasta styrelsearvodet till ett index, oftast inkomstbasbeloppet. Fördelen med indexreglering är att summan justeras automatiskt varje år i en takt som följer samhällsutvecklingen i stort. Frågan om indexbaserat arvode måste lyftas på stämman varje år.

Ansvar och engagemang påverkar arvodet

Valberedningen ges i uppdrag att föreslå fördelningen av det fasta arvodet, och fördelningen beslutas normalt av styrelsen själv. Två parametrar bör påverka fördelningen: ansvar och engagemang. En del av arvodet kan vara för ett specifikt ansvar och den andra delen för hur mycket tid ledamoten lägger ned på uppdraget. En del föreningar gör en procentuell förening av det fasta arvodet. Att ordförande, som har stört ansvar, har störst procent av arvodet och övriga ledamöter delar lika på resten är en ganska vanlig uppdelning.

Mötesersättning vanligt

Utöver fast arvode har många föreningar en mötesersättning som utgår per möte man närvarar på. Denna bör vara lika stor för samtliga närvarande, oavsett roll i styrelsen. Även mötesersättningen ska fastslås på stämman. Timbaserat arvode bör dock inte tillämpas. Detta för att undvika eventuellt missbruk av systemet, och att styrelsen hamnar i en situation där den handlar, till exempel beställer och köper tjänster av sig själv utan att alltid ha föreningens bästa för ögonen, och där det är lönsamt för ledamöterna att ha många och långa möten.