Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Styrelsens skyldighet när något är fel

Vilket ansvar har en styrelse i en bostadsrättsförening när det kommer till att upptäcka om det är någonting som inte står rätt till i ett hushåll?

Det korta svaret är att en styrelse inte har något ansvar att på eget initiativ undersöka om det är någonting som inte stämmer i ett hushåll.

Men om styrelsen däremot själv uppmärksammar, eller om andra medlemmar kommer in med klagomål, vanvård, ohyra, lukt eller andra störningar har styrelsen en skyldighet att agera. Styrelsens tillvägagångssätt för att utreda detta kan se olika ut, beroende på vad för klagomål som kommit in.

När det är en fråga om störningar i form av stank som sprider sig från en viss lägenhet eller störande ljud som inte hör till normala levnadsljud har styrelsen även då en skyldighet att undersöka närmare om de påstådda störningarna faktiskt förekommer.

Rättelseanmodan

Vid eventuella störningar ska man skicka en rättelseanmodan till den som orsakar dessa störningar. Rättelseanmodan ska innehålla information om störningen och en begäran om rättelse, alltså att den boende ska upphöra med störningen. Om detta ändå inte sker kan den boende tvingas flytta. Vid händelse av att en rättelseanmodan måste upprättas, är det en god idé att ta hjälp av en jurist för att säkerställa att allt utformas och skickas på rätt sätt.

Vid vanvård eller ohyra

Om det inkommer klagomål om misstänkt vanvård eller ohyra i en lägenhet har styrelsen rätt att begära tillträde till den berörda lägenheten, detta för att kunna utreda om lägenheten är i behov av sanering eller underhåll.

I fall där bostadsrättshavaren vägrar att släppa in föreningen ska man skicka en rättelseanmodan om nekat tillträde och eventuellt ansöka om särskild handräckning hos kronofogden för att få hjälp att tillträda lägenheten. Företrädare för bostadsrättsföreningen har nämligen rätt att få komma in i lägenheten när det behövs tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.

Om styrelsen efter undersökning av lägenheten konstaterar att lägenheten är vanvårdad ska styrelsen skicka en rättelseanmodan. Om vanvården inte upphör trots detta, kan bostadsrättshavaren bli uppsagd. Om ohyra förekommer på grund av den boendes vårdslöshet eller om den boende upptäckt ohyra i lägenheten men struntat att underrätta föreningen om det kan den boende även då bli uppsagd.

Sammanfattning

En styrelse i en bostadsrättsförening har ingen skyldighet att på eget initiativ aktivt undersöka om något inte står rätt till i ett hushåll i föreningen. Däremot har styrelsen, när man får kännedom om exempelvis vanvård eller störningar, skyldighet att utreda saken och agera om genom att begära tillträda till lägenheten för tillsyn, skicka rättelseanmodan eller säga upp bostadsrättshavaren.