Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Tipslista – trygghetshöjande åtgärder

Trygghet beror på många parametrar, men det innebar också att det finns många åtgärder ni kan göra! Ted Silverhagen, förvaltare på HSB Göteborg, ger sina bästa tips for att relativt enkelt öka tryggheten i er förening.
Pojke sitter på marken lutad mot betongvägg.

1. Vegetationen

Grönska är mysigt, men stora buskage skymmer sikt. Se till att ansa dem, och håll gärna stora buskage en bit ifrån portar och gångbanor.

2. Belysningen

Mörker skapar otrygghet eftersom det gör det svårare att se om man är ensam eller inte. Se över belysningen; att den fungerar, att den finns på rätt plats samt att den ger fullgott sken. Komplettera gärna med rörelsestyrd belysning såväl inom- som utomhus där det lämpar sig.

3. Skalskyddet

Se till att dörrarna in till fastigheterna är låsta. Ett minimumkrav är att de är låsta efter klockan 18, och att låsen fungerar som de ska. Glöm inte att hålla dörrar till exempelvis soprum eller källare stängda. Om de står på glänt när man kommer på kvällen är det svårt att veta om någon är där inne eller inte, vilket kan upplevas som obehagligt.

4. Porttelefonen

Om den inte fungerar ökar risken att människor ställer upp dörren vilket kan leda till att vem som helst kan komma in.

5. Fråga medlemmarna

Se över de olika medlemmarnas behov. Har ni till exempel en medlem på tredje våningen som har svårt att gå, då kan tryggheten för den personen öka markant av en så enkel insats som att placera ut uppfällbara vilstolar på varje trappavsats.

6. Medlemsaktiviteter

Att grannar känner varandra ökar tryggheten. Dels för att man känner igen och vet vilka det är som rör sig i området, dels för att det finns någon att be om hjälp av när man behöver. Sociala aktiviteter som trädgårdsdagar eller sommarfester är därmed inte bara stämningsskapare utan ökar den sociala tillhörigheten och därmed tryggheten.

7. Ta trygghet på allvar

Utse en trygghetsansvarig person i styrelsen som tar ett helhetsgrepp om frågan och håller kontakt med grannföreningar, närpolis med flera.

8. Ta hjälp

Har ni personer i föreningen som inte mår bra och stör eller skrämmer grannar erbjuder många av HSBs regionföreningar olika tjänster, exempelvis NABO, som kan hjälpa till med boendesociala frågor. Avdelningarna som hanterar boendesociala frågor inom HSB har olika namn och innehållet i tjänsten kan variera lite mellan olika regionala HSB-föreningar, men upplägget är i grunden detsamma.

HSBs boendesociala tjänster:

Gör hembesök och har samtal med boende samt kontaktar anhöriga. (Är även tillgängliga efter gängse kontorstid vid behov.)

Kontaktar socialtjänst, omsorgsförvaltningar och övriga myndigheter.

Kontaktar sjukvården.

Hanterar störningsärenden: Gör hembesök hos alla parter. Hittar orsaken till störningen.

Medlar vid behov.

Hjälper till när boende inte betalar månadsavgiften/hyran; föreslår och upprättar avbetalningsplan.

HSB hjälper din brf till en tryggare vardag

Alla Sveriges brf:er kan få stöd av HSB. Idag förvaltar vi cirka 340 000 lägenheter. Välkommen att kontakta din regionala HSB-förening för mer information.