Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vad får man göra på balkongen?

Vad får man egentligen göra på sin balkong? Är det ok att grilla eller att montera upp en stor parabol? Att sola naken? Och vad gäller när det kommer till blomlådor?

Är det upp till mig vad jag gör på min egen balkong? Och vem ansvarar egentligen för underhållet? Vi besvarar några av de vanligaste frågorna kring livet på balkongen. Du kommer långt med sunt förnuft.

Får man grilla?

Vid grillning på balkong finns det framförallt två aspekter att ta ställning till; brandrisk och risk att rök och matos ska orsaka störningar för andra boende.

Det finns inte några generella regler för grillning på balkong. En fastighetsägare, till exempel en bostadsrättsförening, har ganska stora friheter att själv bestämma om grillning ska vara tillåtet eller inte inom fastighetens område, förutsatt att kommunens ordningsföreskrifter inte säger något annat. Titta i din bostadsrättsförenings ordningsföreskrifter om det framgår om grillning på balkonger är tillåtet eller inte. Av ordningsföreskrifterna bör det även framgå om ett eventuellt förbud i så fall omfattar all grillning, oavsett om det sker med kol-, gasol- eller elgrill. Du som bostadsrättshavare är ansvarig för att kontrollera vad kommunens ordningsföreskrifter säger om grillning samt om det för tillfället råder eldningsförbud eller inte.

Om ett förbud mot grillning saknas är det viktigt att själv se till att grillningen inte sker på ett brandfarligt sätt. Det är även viktigt att visa hänsyn till sina grannar genom att tänka på att röken från grillen kan komma att störa grannar.

Om du använder en gasolgrill är det viktigt att följa de regler som finns för hur gasoltuber får förvaras. Det finns information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Får man röka?

Det finns inget förbud mot rökning i flerbostadshus och en förening kan generellt sett inte förbjuda rökning på balkonger eller uteplatser. Det finns dock ett rättsfall som antyder att det skulle vara möjligt att förbjuda i särskilt allvarliga fall då röken sprider sig till andra lägenheter. Det råder fortfarande viss osäkerhet i frågan rent juridiskt.

Tänk på att alla inte uppskattar rök och visa hänsyn.
Läs mer om vad som gäller vid rökning här.

Får man sola naken?

Det beror på hur du gör det och vilken insyn dina grannar har till din balkong. Under vissa omständigheter skulle du kunna anmälas till polisen för förargelseväckande beteende. Tänk på att visa hänsyn och vara lyhörd för vad grannarna tycker. Använd sunt förnuft. Även om din nakenhet kanske är det mest naturliga för dig så kanske inte andra delar din uppfattning.

Får man sätta upp parabol, markis eller liknande?

För att sätta upp saker på fasaden, till exempel träpanel, parabol, markis eller liknande krävs bostadsrättsföreningens godkännande. Vår rekommendation är att bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavare reglerar tillståndet i ett avtal. Det innebär en trygghet för bostadsrättshavaren och underlättar när bostadsrätten byter ägare.

HSBs jurister har stor erfarenhet av att hantera dessa typer av avtal, liksom att hantera olovliga byggnationer. Kontakta oss om ni behöver hjälp eller vill veta mer om vad vi kan hjälpa er med. 

Balkong-/blomsterlådor är en platssparande lösning för att få en grönskande balkong. Tänk på att lådorna måste hänga på insidan av balkongen av säkerhetsskäl. Fundera även på om det finns risk att vatten och jord hamnar hos grannen nedanför vid bevattning.

Vem har ansvar för skötsel?

Bostadsrättshavaren har enligt 2011 års normalstadgar för bostadsrättsföreningar ansvaret för den löpande skötseln i form av snöskottning och renhållning på balkongen. Det kan vara väldigt viktigt att tänka på detta ansvar under vintrar med mycket snö. Om snöskottningen inte sköts kan det tyvärr medföra smältskador på fastigheten. När du skottar snö är det viktigt att du försäkrar dig om att ingen står under din balkong. Om någon skulle få snö på sig är det du som skottar som bär ansvaret för eventuella skador.

Vad gäller terrasser ansvarar bostadsrättshavaren för att avrinning för dagvatten inte hindras. Målning av insidan av balkongfronten och balkongens golv ska bostadsrättshavaren göra enligt bostadsrättsförenings instruktioner.

Övergripande råd:

  • Kolla vad det står i din bostadsrättsförenings stadgar och ordningsföreskrifter.
  • Ha en god dialog med grannar och bostadsrättsföreningen.
  • Visa respekt och hänsyn.
  • För byggnationer behöver man generellt tillstånd från föreningen.