Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Bostad årets mest jämställda byggbolag – för fjärde året i rad

05 maj 2021 När Nyckeltalsinstitutet publicerade sin årsrapport för 2020 är HSB Bostad återigen bäst i branschen på jämställdhet.

– Vi är mycket glada och stolta över att, för fjärde året i rad, få utmärkelsen ”Sveriges mest jämställda byggbolag”. Vi arbetar aktivt med de här frågorna för att det är en del av våra värderingar och förbättrar vår leverans till medlemmar och kunder. Men vi kan fortfarande bli bättre, vi jobbar vidare med våra förbättringsområden, säger Jonas Erkenborn, vd på HSB Bostad.

HSB har som mål att spegla samhällets mångfald och bidra till att skapa ökad trygghet. Genom att följa upp JÄMIX nyckeltal, sätta mål och skapa aktiviteter arbetar HSB Bostad kontinuerligt för att vara ett jämställt, tryggt och attraktivt bolag.

– HSB Bostad är det mest jämställda byggbolaget i vår databas 2020. De har fortsatt en jämställd ledningsgrupp, jämställd grundstruktur med lika många kvinnor som män anställda, jämställda lönestrukturer samt jämställda anställningsformer för män och kvinnor. Främsta styrkan hos HSB Bostad som arbetsgivare inom jämställda arbetsvillkor jämfört andra byggbolag är den jämställda ledningsgruppen och jämställda grundstrukturen, säger Anders Johrén, analytiker på Nyckeltalsinstitutet.

HSB Bostad har under året arbetat med aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter. Detta är integrerat i samtliga processer för systematiskt arbetsmiljöarbete inom den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön och ingår därmed som en naturlig del i bolagets verksamhetsplanering.

Om årsrapporten

Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, Jämix, utgår från nio mätbara nyckeltal som tillsammans visar jämställdheten i företag. Totalt medverkade drygt 300 företag och organisationer i mätningen för 2020.