Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Dela vinnare av Guldhemmet i kategorin ”Årets innovation”

17 september 2021 HSB Dela, modellen som hjälper unga vuxna in på bostadsmarknaden, vann Guldhemmet i kategorin ”Årets innovation”. Tack vare HSB Dela kan en ung person betala halva lägenheten men bo i hela. Utmärkelsen delas ut av Hemnet.
Lisa Norrström och hennes sambo köpte bostadsrätt genom HSB Dela.

– Vi är naturligtvis mycket glada över utmärkelsen. Men framför allt är vi stolta över hur vi med HSB Dela konkret kan bidra till att lösa ett stort samhällsproblem. Med HSB Dela kan vi erbjuda unga en helt ny möjlighet att hitta ett eget hem, som de annars inte hade haft möjlighet till. I pilotprojektet i Göteborg uppgav närmare 80 procent att de inte hade kunnat genomföra köpet utan HSB Dela, berättar Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund.

Utmärkelsen Guldhemmet delas ut av Hemnet för viktiga insatser inom bostadsbranschen. Ur motiveringen ”Årets innovation” 2020:

”Vinnaren har tagit sig an en av vår tids stora samhällsutmaningar – svårigheten för unga människor att finansiera en egen bostad. Stigande priser, ökade amorteringskrav och tuffare kreditrestriktioner har bidragit till en särskilt tuff situation för unga vuxna.”

HSB Dela riktar sig till bosparare i åldern 18 till 29 år och innebär att HSB går in som delägare till 50 procent vid bostadsköpet. Ett samägandeavtal med HSB sänker inte bara amorteringsnivån utan halverar även kontantinsatsen. Idag finns HSB Dela i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ambitionen är att etablera modellen på fler platser i Sverige.

Om HSB Dela

HSB går in som delägare i unga vuxnas bostadsköp med 50 procent. Utöver den vanliga köpprocessen tecknas ett tioårigt samägandeavtal med HSB. När som helst efter upplåtelsen kan den unga vuxna välja att sälja bostadsrätten. Då säljs också HSBs andel. Tidigast fem år efter tillträdet kan köparen ansöka om att köpa ut HSBs del. Senast tio år efter tillträdet ska den unga vuxna ha köpt hela lägenheten eller bostadsrätten ha sålts vidare till marknaden. Läs mer om HSB Dela.

Guldhemmet "Årets innovation" logotyp
Ung kvinna sitter på flyttkartong

Lisa köpte lägenhet genom HSB Dela

– Jag och min sambo bosparade i HSB och planerade att köpa bostadsrätt när vi fick höra talas om HSB Dela. Vi tyckte att upplägget – att det räckte att gå in med halva köpesumman – verkade väldigt bra. Med HSB Dela kunde vi få en lägenhet snabbare än vi annars kunnat få.

Namn: Lisa Norrström
Bor: HSB brf Blanka i Lindholmshamnen i Göteborg
Yrke: Byggprojektledare
Aktuell: Har köpt en två med hjälp av den nya modellen HSB Dela