Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSBs nya ordförande besökte HSB Södra Norrland på årets strategikonferens

18 oktober 2021 Under två dagar förra veckan samlades styrelsen och ledningen för HSB Södra Norrland i Orbaden för att diskutera framtida riktning av verksamheten. Styrelsen har i sin arbetsordning att årligen genomföra en strategikonferens för att säkerställa att de beslutat om rätt mål och få en bild av att organisationen är på rätt väg. HSB Riksförbunds nyvalde ordförande, Johan Nyhus, besökte konferensen.
HSB Södra Norrlands styrelse och ledning tillsammans med den i våras nyvalde ordföranden för HSB Riksförbund, Johan Nyhus, framför en vacker utsikt över Ljusnan i Hälsingland. Bilden från vänster: Christer Berglund, John Landström, Malin Nordqvist, Kristoffer Bergkvist, Johan Nyhus, Lars Gunnar Björk, Tina Mansson Söderlund, Petter Stenberg, Kim Blomqvist Andersson, Anders Wallner, Björn Könberg, Anna-Karin Ragnarsson, Daniel Johansson, Arianne Sundman och Anne Sundberg. HSB Södra Norrlands styrelse och ledning tillsammans med den i våras nyvalde ordföranden för HSB Riksförbund, Johan Nyhus, framför en vacker utsikt över Ljusnan i Hälsingland. Bilden från vänster: Christer Berglund, John Landström, Malin Nordqvist, Kristoffer Bergkvist, Johan Nyhus, Lars Gunnar Björk, Tina Mansson Söderlund, Petter Stenberg, Kim Blomqvist Andersson, Anders Wallner, Björn Könberg, Anna-Karin Ragnarsson, Daniel Johansson, Arianne Sundman och Anne Sundberg.

– Beskrivningen som vi i ledningsgruppen gjorde för styrelsen om vart vi är på väg och allt vad vi gör nu och avser göra togs emot på ett mycket bra sätt och vi fick både accept och beröm för de åtgärder vi redovisade, berättar vd Christer Berglund.

– Vi berättade särskilt om risker, bekymmer och möjligheter till fortsatt utveckling, vilket är nödvändigt eftersom konkurrensen hårdnar inom fastighetsförvaltning. Då är det skönt att veta att vi fortfarande är den ledande förvaltaren då vi får mer uppdrag än vad vi förlorar.

Mycket i programmet handlade om återkoppling på vad som görs för att nå de långsiktiga målen mot 2024, som styrelsen tidigare fattat beslut om. Man diskuterade vilka aktiviteter som behövs för att nå målen.

Som ett extra inslag besökte HSB Riksförbunds nyvalde ordförande, Johan Nyhus, konferensen. Han bidrog med en bild av hur omvärlden påverkar oss både nationellt och internationellt och vilken effekt det kan få för våra satsningar på miljö och hållbarhet, framtida nyproduktion och digitaliseringen med delvis ny och ökande konkurrens som kommer inom alla sektorer i offentlig och privat förvaltning.

Tina Mansson Söderlund, ordförande för HSB Södra Norrland var nöjd med styrelsens arbete:

– Vi har tre relativt nya i styrelsen och det var riktigt kul att höra hur välkomnande de kände sig i vårt rutinerade gäng. De bidrog på ett bra sätt som det normalt är svårt för nyvalda att göra. Det var också väldigt positivt att höra hur väl våra medarbetare inom HSB Södra Norrland jobbar intensivt för att vi ska vara den bästa förvaltaren och nå styrelsens uppställda mål.