Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Johan Nyhus blir ny förbundsordförande för HSB

19 maj 2021 Vid HSBs årsmöte idag utsågs Johan Nyhus till ny ordförande för HSB Riksförbund i enlighet med valberedningens förslag. Johan har framför allt gjort sig känd från sin tid som kommunalråd i Göteborg, där han drivit en rad stora infrastrukturprojekt.

– Det är med stor stolthet och glädje som jag axlar rollen som HSBs nya förbundsordförande. HSB är en oerhört viktig aktör på bostadsmarknaden och jag ser fram emot att med intensifierad kraft driva på politiken i viktiga frågor, såsom att ge fler unga en möjlighet till en egen bostad. Tillsammans med alla engagerade HSB-föreningar, styrelser och medarbetare runt om i landet vill jag fortsätta utveckla det goda boendet där människor trivs och känner sig trygga och där vi också tar stort ansvar för att minska vårt klimatavtryck, säger Johan Nyhus.

Johan Nyhus var under 13 år en del av den politiska majoriteten i Göteborgs stad. De sista sex åren fram till 2018 var han kommunalråd med ansvar för trafik- och infrastrukturfrågor samt drivande i en rad stora projekt, som till exempel Västsvenska paketet, Sverigeförhandlingen. De senaste åren har Johan Nyhus arbetat som seniorkonsult på PR-byrån Reformklubben, där han var chef för Göteborgskontoret.

– Jag är övertygad om att Johan Nyhus är rätt person för att ta sig an detta uppdrag. Hans långa erfarenhet av ordförandeskap i styrelser och värderingsstyrda organisationer talar starkt för detta. Han har även viktiga kunskaper om att leda organisationer i förändring, vilket kommer att vara helt avgörande i detta uppdrag. Johan Nyhus har på ett ödmjukt sätt visat att han kommer att bli den ordförande som kan inspirera och leda HSB framåt, säger Tina Mansson Söderlund, valberedningens ordförande.

Johan Nyhus efterträder Anders Lago som tidigare meddelat att han inte ställer upp till omval efter tio år på posten.

Den nya förbundsstyrelsen består nu av fyra kvinnor och åtta män.

Övriga ledamöter i HSB Riksförbunds styrelse:
Lars Göran Andersson, HSB Göteborg (omval)
Christer Berglund, HSB Södra Norrland (omval)
Michael Carlsson, HSB Malmö (Omval)
Catherina Fored, HSB Norra Stor-Stockholm (omval)
Torbjörn Friberg, HSB Nordvästra Götaland (omval
Jenny Hjalmarsson, HSB Stockholm (omval)
Sebastian Lindroth, HSB Sydost (omval)
Mariethe Larsson, HSB Östergötland (omval)
Leif Ringqvist, HSB MälarDalarna (omval)
Elin Rydberg, HSB Göta (omval)
Anders Svensson, HSB Stockholm (omval)
Erik Zetterlund, HSB Södermanland (nyval)