Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så framtidssäkras nästa generations boende

18 juni 2021 Hållbarhet står högt upp på agendan när unga vuxna resonerar kring sitt första boende.
– Den framtida generationen är mer medveten om sitt klimatavtryck. Och river inte nödvändigtvis ut ett kök för att det inte är deras stil. Bostäderna ska kunna leva under en lång tid, säger Carina Treje, ansvarig för marknadsanalys och omvärld på HSB.
Par som kysser varandra överflyttkartong med pizza och levande ljus

I takt med att bostadspriserna ökar och städerna växer blir det viktigt för bostadsutvecklare att hitta lösningar för hur morgondagens bostäder för unga ska se ut. Kvadratsmarta hem med flexibla lösningar där fler funktioner delas i gemensamma utrymmen är ett sätt att hålla nere priserna. Men det är också viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Undersökningar visar att frågor som rör hållbarhet är viktiga för dagens unga som inom ett par år ska flytta till sitt första boende.

– Att en bostadsutvecklare har ett hållbarhetsfokus är en självklarhet för dagens unga. Som bygg- och samhällsaktör har HSB därför en skyldighet att lyssna in kommande generationer, nyttja modern teknik när vi bygger och se till att bostäderna har så låg klimatpåverkan som möjligt, säger Carina Treje, ansvarig för marknadsanalys och omvärld på HSB.

carina.jpg

Hållbara material som står sig bra över tid

Det senaste decenniet har priserna på bostäder ökat och ett allt större inredningsintresse har gjort att många vill sätta sin egen prägel på bostaden och det med många omfattande renoveringsprojekt som följd. Men nu svänger trenden och alltfler pratar om hållbar inredning. Istället för att byta ut ett fullt dugligt kök är det snarare underhåll och reparation som står i fokus för den yngre generationen.

– Vi tror inte att den framtida generationen river ut ett kök och sätter in ett nytt bara för att det inte är ens stil. Bostäderna ska kunna leva under en lång tid och därför ser vi till att göra hållbara materialval som står sig bra över tid när HSB utvecklar nya lägenheter, säger Carina Treje.

Okej att ha gemensamma lösningar

De unga generationen är i allmänhet inte heller lika bilberoende som den äldre. Intresset för bilpool är större bland unga. I och med att tekniken utvecklas och behoven ändras förutspås inte behovet av bilparkering i närheten av bostaden bli lika stort i framtiden. I stället är det cykelparkering och närhet till kollektivtrafik som värderas högt.

– Man kanske inte heller känner att man måste äga allting själv utan att det går bra att ha gemensamma lösningar, vilket också kan vara bra för den som har en begränsad ekonomi. I framtiden kommer vi sannolikt att se varianter av kollektivboenden. De gemensamma ytorna i en fastighet har alltid varit viktiga för HSB och i framtiden kanske funktionerna i dessa blir fler. Många önskar övernattningslägenhet, rum för träning, extra kontor eller för barnkalas i fastigheten, säger Carina Treje.

Flyttlåda_185 (2).jpg

Unik finansieringslösning för unga

Coronapandemin har fått fler att vilja bo större. Men för unga vuxna är yta ofta en pengafråga och ett smart, kompakt boende efterfrågas. Bostadspriserna har rusat under pandemin vilket tyvärr höjt trösklarna ännu mer för de som ska ta sig in på bostadsmarknaden. Här blir HSB Dela en möjlighet.

HSB Dela innebär att HSB köper ena halvan av bostaden medan den unga vuxna köper den andra. Denna unika lösning var HSB först ut på marknaden med.

– Det här är en bra lösning för människor som har svårt att få låna exempelvis tre miljoner kronor men däremot kan få låna en och en halv miljon. Tillsammans äger vi bostaden under tio års tid. Efter max tio år läggs bostaden ut på marknaden och då kan man antingen köpa loss bostaden eller sälja den, säger Pernilla Bonde, vd på HSB.

Upptäck HSBs nya bostäder

Hitta din nästa bostad hos HSB – vi bygger i hela landet.