Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så framtidssäkras nästa generations boende

18 juni 2021 Hållbarhet står högt upp på agendan när unga vuxna resonerar kring sitt första boende.
– Den framtida generationen är mer medveten om sitt klimatavtryck. Och river inte nödvändigtvis ut ett kök för att det inte är deras stil. Bostäderna ska kunna leva under en lång tid, säger Carina Treje, ansvarig för marknadsanalys och omvärld på HSB.
Par som kysser varandra överflyttkartong med pizza och levande ljus

I takt med att bostadspriserna ökar och städerna växer blir det viktigt för bostadsutvecklare att hitta lösningar för hur morgondagens bostäder för unga ska se ut. Kvadratsmarta hem med flexibla lösningar där fler funktioner delas i gemensamma utrymmen är ett sätt att hålla nere priserna. Men det är också viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Undersökningar visar att frågor som rör hållbarhet är viktiga för dagens unga som inom ett par år ska flytta till sitt första boende.

– Att en bostadsutvecklare har ett hållbarhetsfokus är en självklarhet för dagens unga. Som bygg- och samhällsaktör har HSB därför en skyldighet att lyssna in kommande generationer, nyttja modern teknik när vi bygger och se till att bostäderna har så låg klimatpåverkan som möjligt, säger Carina Treje, ansvarig för marknadsanalys och omvärld på HSB.

carina.jpg

Hållbara material som står sig bra över tid

Det senaste decenniet har priserna på bostäder ökat och ett allt större inredningsintresse har gjort att många vill sätta sin egen prägel på bostaden och det med många omfattande renoveringsprojekt som följd. Men nu svänger trenden och alltfler pratar om hållbar inredning. Istället för att byta ut ett fullt dugligt kök är det snarare underhåll och reparation som står i fokus för den yngre generationen.

– Vi tror inte att den framtida generationen river ut ett kök och sätter in ett nytt bara för att det inte är ens stil. Bostäderna ska kunna leva under en lång tid och därför ser vi till att göra hållbara materialval som står sig bra över tid när HSB utvecklar nya lägenheter, säger Carina Treje.

Okej att ha gemensamma lösningar

De unga generationen är i allmänhet inte heller lika bilberoende som den äldre. Intresset för bilpool är större bland unga. I och med att tekniken utvecklas och behoven ändras förutspås inte behovet av bilparkering i närheten av bostaden bli lika stort i framtiden. I stället är det cykelparkering och närhet till kollektivtrafik som värderas högt.

– Man kanske inte heller känner att man måste äga allting själv utan att det går bra att ha gemensamma lösningar, vilket också kan vara bra för den som har en begränsad ekonomi. I framtiden kommer vi sannolikt att se varianter av kollektivboenden. De gemensamma ytorna i en fastighet har alltid varit viktiga för HSB och i framtiden kanske funktionerna i dessa blir fler. Många önskar övernattningslägenhet, rum för träning, extra kontor eller för barnkalas i fastigheten, säger Carina Treje.

Flyttlåda_185 (2).jpg

Unik finansieringslösning för unga

Coronapandemin har fått fler att vilja bo större. Men för unga vuxna är yta ofta en pengafråga och ett smart, kompakt boende efterfrågas. Bostadspriserna har rusat under pandemin vilket tyvärr höjt trösklarna ännu mer för de som ska ta sig in på bostadsmarknaden. Här blir HSB Dela en möjlighet.

HSB Dela innebär att HSB köper ena halvan av bostaden medan den unga vuxna köper den andra. Denna unika lösning var HSB först ut på marknaden med.

– Det här är en bra lösning för människor som har svårt att få låna exempelvis tre miljoner kronor men däremot kan få låna en och en halv miljon. Tillsammans äger vi bostaden under tio års tid. Efter max tio år läggs bostaden ut på marknaden och då kan man antingen köpa loss bostaden eller sälja den, säger Pernilla Bonde, vd på HSB.

Upptäck HSBs nya bostäder

Hitta din nästa bostad hos HSB – vi bygger i hela landet.