Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Boende fick guidad tur i sin egen trädgård

21 november 2022 En vindstilla mild septemberlördag arrangerade HSB brf Bokeberg en medlemsdag på temat växter. Alla boende fick chansen att vandra runt på området med trädgårdsdesignern och trädgårdsmästaren Jankov Månsson
Utemiljön kring HSB brf Bokeberg är parkliknande, med många olika slags träd. För de som deltog i de guidade rundturerna blev det tydligt att trädgårdsskötsel är en ständigt pågående process.

Vanligtvis tar föreningen hjälp av Jankov Månsson för att utveckla områdets grönytor tillsammans med HSB Skåne, som sedan förvaltar själva skötseln. Men den här dagen arrangerade föreningen en temadag för alla medlemmar. De boende kunde följa med Jankov på guidade rundor då han berättade om hur de parkliknande grönytorna har utvecklats de senaste åren och hur planeringen ser ut framöver.

Han berättade om hur träd och buskar behöver skötas på ett enkelt sätt. De behöver både tillåtas växa så att ogräset hålls tillbaka, och klippas ner för att inte inverka på husen. Klippningen gör också att de blommar bättre. Boende fick höra om den plan som finns för när stora träd behöver bytas ut av ålder eller när sjukdomar drabbar växterna. Alla växtsorter är nedskrivna och inritade på en karta som uppdateras när förändringar görs.

De boende fick också bekanta sig med de senaste nykomlingarna såsom ask-, blod- och klotlönn, silverpäron och en magnolia på stam. De fick höra att några av de stora askarna har askskottssjuka och kommer behöva ersättas. Kanske med en ny sorts rönn med gula bär. Vidare visade Jankov hur man sätter stopp för områdets hare att kalasa på stammarna på prydnadsäppelträden. Han förklarade också hur sommarens svåra torka stressar tujor.

Förutom en runda i utemiljön fick nyinflyttade och andra vetgiriga en rundvandring i föreningens gemensamma lokaler. Det bjöds också på fika som kom från ett lokalt företag som erbjuder personer som står utanför arbetsmarknaden arbete, sysselsättning, praktik, arbetsträning och social samvaro i en grön miljö. Dagen var den första gemensamma aktiviteten efter pandemin. Många uppskattade möjligheten att ses och prata med sina grannar, så nu laddar föreningen för fler träffar.