Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nytt råd ska bidra till HSB Stockholms digitala utveckling

18 oktober 2022 Som ett resultat av den Parlamentariska utredningen beslutades det att de tidigare utskotten ersätts med så kallade råd som ska arbeta med olika frågor som är aktuella för HSB Stockholm. Det är HSB Stockholms styrelse som tillsätter råden som ska möjliggöra nya former för engagemang, utveckling och medlemsinflytande. En stor skillnad jämfört med utskotten är att råden är tidsbegränsade, samt att det finns grundläggande kompetenskrav för deltagarna. Ett mer flexibelt och behovsstyrt sätt att arbeta med medlemsinflytande.

Syftet med digitaliseringsrådet
I år har HSB Stockholms styrelse beslutat att tillsätta ett digitaliseringsråd. Tanken med digitaliseringsrådet är att det med sin kunskap, engagemang och erfarenhet ska bidra till HSB Stockholms digitala utveckling, med målet att stärka erbjudande och konkurrenskraft. Medlemmarna ska aktivt bidra med tankar, idéer och förbättringsförslag kring såväl befintliga tjänster som nya utvecklingsförslag.

Rådsmedlemmarna
Under våren gick HSB Stockholm ut med förfrågan om intresseanmälan via nyhetsbrev och flera intressenter hörde av sig. Ett urval gjordes utifrån efterfrågad profil och därefter utsågs fem medlemmar som kommer att ledas av sammankallande tjänsteman, Mimmi Broberg som arbetar på Strategisk Tjänsteutveckling. Digitaliseringsrådet består av följande medlemmar:

Johan Thidell
- Andre vice ordförande i HSB Stockholms styrelse
Bo Fristedt
- Ordförande i Brf Hamnen i Stockholm, medlem i distriktsstyrelsen för Stockholm innerstad, HSB-ledamot i tre föreningar
Ylva Hambraeus Björling
- Ledamot i Bosparstyrelsen
Mats Engström
- Tidigare engagemang i HSB Stockholm som föreningsgranskare
Niclas Nilsson
- Ordförande i Brf Bangården


Uppdrag och arbete framåt
Mimmi, du är sammankallande tjänsteman för digitaliseringsrådet. Vad tänker du kring rådets uppdrag och vad kommer ni arbeta med framöver?

- Rådets arbete kommer att styras utifrån HSB Stockholms behov, utgöra ett bollplank och en referensgrupp för alla möjliga frågor som berör vårt utvecklingsarbete det närmsta året. Rådsmedlemmarna har både rätt bakgrund, erfarenhet och kompetens för uppdraget och har alla vad som krävs för att bidra till HSB Stockholms utvecklingsarbete. Som rådsmedlem är det också viktigt att du har en förståelse för HSB och hur utvecklingsarbetet går till både på HSB Stockholm och inom HSB nationellt.


Johan Thidell, du sitter med i rådet som representant från HSB Stockholms styrelse. Vad kan du dela med dig för tankar och reflektioner utifrån rådets första uppstartsmöte som hölls den 7 september?

- Det är en oerhörd kompetent grupp som jobbat med IT-utveckling i stora företag, organisationer och myndigheter. Dessutom har rådsmedlemmarna en genuin kärlek till HSB och vill verkligen lägga ner sin själ i detta uppdrag. Jag ser fram emot många bra och kloka inspel på hur vi kan vässa oss ytterligare i den digitala utvecklingen och därmed göra ännu större medlemsnytta.   

 

Digitaliseringsrådet kommer att arbeta under hösten 2022 och hela 2023. Nästa ordinarie rådsmöte hålls under november månad. Mer information kommer längre fram i takt med rådets fortsatta arbete.

Fakta om HSB Stockholms råd

Ett råd är en sammansättning av personer som är medlemmar i HSB. Det kan vara individuella medlemmar, förtroendevalda i en bostadsrättsförening eller anställda. Syftet med ett råd är att genom medlemsinflytande utveckla HSB Stockholm i rätt riktning för att fortsätta leverera medlemsnytta. Varje råd består av omkring fem medlemmar och leds av en tjänsteman inom HSB Stockholm. Råden är tidsbegränsade och arbetar med utvalda aktuella frågor. När ett nytt råd ska tillsättas annonseras det ut i våra nyhetsbrev och digitala kanaler för intresserade att söka. Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i Mitt HSB för att ta del av våra utskick.