Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Händelserik höst väntar distrikten

20 september 2022 Jonas Palmberg är medlemschef på HSB Stockholm. Vi fick en pratstund med honom och chansen att ”ta tempen” på distriktsverksamheten, hösten 2022.

Distrikten är viktiga ur flera aspekter. Dels är de en förutsättning för HSBs parlamentariska demokrati, då distrikten utser fullmäktige till föreningsstämman - högsta beslutande instans. Men minst lika viktigt är deras medlemsnära verksamhet.

jonas-palmberg-hsb-stockholm.png- Distrikten har en viktig uppgift i att stödja bostadsrättsföreningarna i deras uppdrag och se till att det finns välutbildade styrelser. Genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter och föreläsningar/utbildningar så skapar distrikten ett engagemang som också underlättar rekryteringen av framtidens HSB-ambassadörer och förtroendevalda, poängterar Jonas.

Just den lokala förankringen menar Jonas är en nyckel till distriktens framgång.

- Här skapas en bra mix av lokala utbildningar i frågor som är specifika för distrikten kombinerat med centrala aktiviteter som har ett mer allmänt intresse.

Bra start på höstens verksamhet

Den 2 september hölls höstens strategidag med två representanter per distrikt. Här fokuserades bland annat på frågan hur man hittar nästa ”tomträttsavgälds-fråga”, det vill säga hur man skapa lokal opinionsbildning? Man hade även en dialog om vad den nya arbetsordningen ställer för krav på distrikten.

- I den nya arbetsordningen för distrikten så framgår det tydligt att det uppsökande och relationsbyggande arbetet bland brf är viktigt. Inte minst för att hitta vilka lokala frågor som HSB kan skapa opinion och engagemang kring, påpekar Jonas.

Och de ”nya” uppdragen mottogs positivt på strategidagen.

- Det blev lite av en aha-upplevelse. Jag tror att de flesta inser att det kommer att krävas mer arbete och kontaktsökande insatser för att nå ut till alla bostadsrättsföreningar. Men att det är en förändring som upplevs utvecklande och stimulerande, konstaterar Jonas.

Vad händer mer under hösten?
- Den 8 oktober har vi distriktsstyrelsekonferens där respektive distrikt planerar sin verksamhet för det kommande året.

Och i år är det äntligen dags för gemensamma stämmor igen.

- Ja, för första gången sedan 2019 slår vi denna gång upp dörrarna på Älvsjömässan den 19 november. Dagen inleds med ett gemensamt pass och sedan genomför varje distrikt en separat distriktsstämma, där bland annat nya ombud ska väljas.

Det är också i samband med distriktsstämmorna som den nya arbetsordningen börjar att gälla samt utökningen av antalet distrikt formellt träder ikraft, genom två nya distrikt som tillkom i samband med fusionen med f.d. HSB Norra Stor-Stockholm.

- Utöver detta blir det en stor entreprenörsmässa med ca 100 utställare. Ett mycket bra tillfälle att ta del av både tjänster och produkter som HSBs utvalda ramavtalsleverantörer har att erbjuda. Så missa inte detta, inbjudningar kommer, lovar Jonas.